8bd5f47b76b1e4a789dbc63ca19200ef-1.jpg

Spotkania z KLANZĄ 2018

SPOTKANIA Z KLANZĄ to profilaktyczne działania dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin realizowane w Gminie Bogatynia w okresie od 1 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018r. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 25 spotkań oraz 3 duże imprezy otwarte dla społeczności lokalnej i cykliczne spotkania przy grach planszowych (8 spotkań). Każde prowadzone będzie w oparciu o zasady i metodykę pedagogiki zabawy. Realizowane będzie przez doświadczonych animatorów i trenerów KLANZY, animatorów oraz wolontariuszy. W trakcie spotkań będą wykorzystane ciekawe, oryginalne i atrakcyjne rekwizyty zachęcające uczestników do wspólnych działań, aktywnego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego w ramach działalności profilaktycznej. Działania będą dostosowywane do potrzeb uczestników oraz miejsca realizacji działań.

W ramach działań projektowych będą zrealizowane trzy duże imprezy otwarte dla społeczności lokalnej: Dzień Rodziny i Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ, Dzień Dziecka, Rodzinny Piknik Świąteczny. Imprezy te oparte będą tylko na pracy wolontarystycznej członków, sympatyków KLANZY, młodzieży współpracującej ze Stowarzyszeniem oraz partnera projektu. W ramach projektu zorganizowane będą również warsztaty z pedagogiki cyrku, zabawy i umiejętności społecznych dla dziecięco-młodzieżowych wolontariuszy zaangażowanych w działania. Będą również cykliczne spotkania przy grach planszowych realizowane pod hasłem PLANZSZOMIANIA. Spotkania dedykowane są do dwóch grup odbiorców – do rodzin z dziećmi oraz osób dorosłych. Zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni (parter projektu), raz w miesiącu, w tym samym czasie, ale w innych
pomieszczeniach.

Młodzieżowym wolontariuszom na koniec działań zostaną wręczone zaświadczenia o udziale w projekcie. Zostaną zakupione niezbędne rekwizyty do działań projektowych. Lokalna telewizja przygotuje materiał filmowy reklamujący działania projektowe, współpracę wspólnot i społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów, promowania wolontariatu i
aktywne, wesołe świętowanie rocznicy niepodległości w grupach wielopokoleniowych. Projekt zakłada zaangażowanie społeczności lokalnej w celu stworzenia warunków do realizacji działań projektowych. Zakłada partnerstwo publiczno-społeczne ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bogatyni oraz współpracę z Gminą Bogatynia, Sołectwami, Radami.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę Bogatynia.

adminSpotkania z KLANZĄ 2018
Share this post