logo-fudacja-polki-moga-wszytko.png

K.A.M.A o projekcie

Projekt zakłada realizację działań w ramach Klanzowej Akademii Młodych Animatorów – K.A.M.A., której głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży kompetencji społecznych, liderskich oraz przedsiębiorczości. Przygotowanie młodych liderów do kierowania i rozwijania młodzieżowego wolontariatu oraz rozwijania kompetencji niezbędnych
w dorosłym życiu podczas pracy przy realizacji działań statutowych. Projekt zakłada udział minimum 12-osobowej grupy młodzieży w wieku 13+

Projekt dofinansowany z programu „Młodzież w działaniu” w ramach akcji prowadzonej przez Fundacją Polki Mogą Wszystko we współpracy z firmą S.C. Johnson.

      

Projekt zakłada realizację 6 warsztatów (w tym 8-godzinne z kompetencji miękkich i 5 – godzinne warsztaty cyrkowe prowadzone przez zewnętrznych trenerów), dwie duże imprezy otwarte dla społeczności lokalnej  – Rodzinny Piknik Świąteczny i Dzień Tańca z KLANZĄ  oraz cykliczne zajęcia z grami planszowymi.

Spotkania w ramach Klanzowej Akademii Młodych Animatorów będą odbywały się raz w miesiącu – w ostatni piątek miesiąca w godzinach 17:00 – 19:00 z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez zewnętrznych trenerów (zajęcia w soboty). Podczas zajęć młodzież będzie podnosić swoje kompetencje animacyjne przygotowujące ich do pracy z różnymi grupami odbiorców  oraz rozwijać swoje kompetencje społeczne, komunikacyjne i liderskie. Młodzież będzie uczyła się zabaw z chustą animacyjną, modelowania balonów, makijaży na buźkach, manipulowania rekwizytami cyrkowymi (diabolo, flawerstiki, maczugi, itd.), zabaw ruchowych i pląsów, tańców integracyjnych. Pozna również Breakout EDU. Narzędzia, które tworzą gry edukacyjne dla osób w każdym wieku. Gry (Breakout EDU) uczą pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia. Podczas zajęć z psychologiem będą warsztatowo ćwiczyli umiejętności komunikacyjne oraz rozwiązywanie problemów.

Część zajęć (2 spotkania) będą prowadziły same młodzieżowe liderki. (Uczestniczą w działaniach Stowarzyszenia od kilku lat. Zaczynały jako odbiorcy, a też są bardzo aktywnymi wolontariuszkami i szykują się do samodzielnego prowadzenia zajęć w swoim środowisku młodzieżowym oraz z dziećmi w ramach działań statutowych Stowarzyszenia.) Dwa zajęcia będą prowadzili trenerzy KLANZY, a pozostałe dwa trenerzy zewnętrzni.

Uczestnicy Klanzowej Akademii Młodych Animatorów będą również pomagać podczas cyklicznych zajęć z grami planszowymi.

Cykliczne zajęcia, aktywny udział w imprezach (od reklamy działań, planowania, przygotowania – zabezpieczenia materiałów i rekwizytów, przewiezienia, przygotowana miejsca realizacji i stanowisk, realizację, sprzątanie po działaniach, ewaluację) wyposaży uczestników w kompetencje społeczne, liderskie oraz rozwinie przedsiębiorczość. Przygotuje ich do samodzielnej realizacji zaplanowanych przez siebie działań, które będą mogli realizować w trakcie zaplanowanych działań statutowych Stowarzyszenia  np. autorskie pomysły podczas Pikniku, poprowadzenie działań dla dużej grupy podczas Dnia Tańca, zabawy i gry podczas Planszomanii oraz zajęcia w swoich klasach, szkołach lub świetlicach szkolnych. Każdy uczestnik projektu sam zadecyduje o swojej aktywności i sposobie realizacji  zaplanowanych działań.

Harmonogram:

  • 09.11.2019 r. – warsztaty z kompetencji miękkich prowadzone przez trenera zewnętrznego (SP nr 1 w Bogatyni)
  • 13.12.2019 r. – Rodzinny Piknik Świąteczny (SP nr 1 w Bogatyni) oraz PLANSZOMANIA, w godzinach 16:00 – 18:30
  • 31.01.2020 r. – Breakout Edu (SP nr 1 w Bogatyni)
  • 28.02.2020 r. – Zabawy ruchowe, pląsy (SP nr 1 w Bogatyni)
  • 27.03.2020 r. – Chusta, balony do formowania, cyrk (SP nr 1 w Bogatyni)
  • 24.04.2020 r. – Tańce integracyjne  (SP nr 1 w Bogatyni)
  • 15.05.2020 r. – Dzień Tańca z KLANZĄ (tereny sportowe przy LO w Bogatyni),  w godzinach 17:00 – 18:00
  • 30.05.2020 r. – Warsztaty cyrkowe prowadzone przez zewnętrznych trenerów (SP nr 1 w Bogatyni)

Raz w miesiącu odbywają się również cykliczne imprezy z grami planszowymi PLANSZOMANIA w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni w godzinach 16:00 – 18:00.

Informacje o terminach na plakatach i facebooku Stowarzyszenia.

 

adminK.A.M.A o projekcie
Share this post