Centrum Szkoleniowe KLANZA w Bogatyni działające w ramach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Bogatyni jest wpisane do prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr 2/2013.
Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

W Centrum Szkoleniowym mogą Państwo zamówić warsztaty metodyczne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt unijny, wolontariuszy itp.). Zajęcia mogą odbywać się na terenie Państwa placówki.

Jak zamówić szkolenie dla zorganizowanej grupy?

W sprawach zgłoszenia grup na warsztaty dyżur telefoniczny pełni: kierownik biura Mirosław Bzowski

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,

tel. 75 77 33 491 lub 692 16 90 34

a także drogą mailową na adres: bogatynia@klanza.org.pl lub m.bzowski@klanza.org.pl

CENNIK WARSZTATÓW
(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy ok. 25 -30 osób )

Zajęcia 4 godz. dydaktyczne 850 zł
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 5 godz. dydaktycznych 1000 zł
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 10 godz. dydaktycznych 1900 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i ewentualnego noclegu trenera)

Zajęcia 15 godz. dydaktycznych 2400 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 18 godz. dydaktycznych 2600 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 20 godz. dydaktycznych 2800 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

UWAGA!
Cena szkolenia zawiera:

  • dojazd trenera (przy formach powyżej 9 godz. dydaktycznych),
  • przygotowanie i poprowadzenie szkolenia,
  • materiały dydaktyczne,
  • wystawienie zaświadczeń.

Koszty ewentualnego noclegu trenera będą omawiane i ustalane indywidualnie z każdym Kontrahentem i będą uzależnione od możliwości przyjazdu trenera na zajęcia i jego powrotu do domu.

Prosimy o przestrzeganie zasady nie przekraczania 30 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera.

adminCentrum Szkoleniowe