Centrum Szkoleniowe KLANZA w Bogatyni działające w ramach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Bogatyni jest wpisane do prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr 2/2013.
Placówka akredytowana – decyzją 13/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Na podstawie art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ­– Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) i § 9 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (DZ. U. z 2018r., poz. 2029) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: DZ. U. z 2018r poz. 2096 z późn. zm)

Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

W Centrum Szkoleniowym mogą Państwo zamówić warsztaty metodyczne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt unijny, wolontariuszy itp.). Zajęcia mogą odbywać się na terenie Państwa placówki.

Jak zapisać się na warsztaty?

Krok 1

Proszę pobrać i wypełnić załączoną poniżej kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres bogatynia@klanza.org.pl

Po otrzymaniu karty zgłoszenia wyślemy Państwu potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia pod wskazany adres e-mail.

 

Karta zgłoszenia na warsztaty

Krok 2

Prosimy o wpłatę należności na rachunek Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni, ul. Warszawska 10/2, 59-920 Bogatynia
nr rachunku bankowego: 82 1020 2137 0000 9902 0094 9271 z dopiskiem (nazwa szkolenia).
Na szkolenia zapisywane będą tylko i wyłącznie te osoby, które równolegle z wysłaniem karty zgłoszenia wniosą opłatę na konto za szkolenie.

Krok 3

Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy tylko w przypadku odwołania zajęć przez organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą jego realizacji wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na inne warsztaty z listy organizatora. Zawsze istnieje możliwość podania innej osoby na swoje miejsce.

Do każdej wpłaty na konto automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić z Dyrektor Centrum Szkoleniowego KLANZA w Bogatyni:  Lucyną Bzowską tel. 608 091 447 poniedziałek, środa w godz. 9 – 12, oraz wtorek, czwartek w godz. 17 – 20, e-mail: bogatynia@klanza.org.pl

Jak zamówić szkolenie dla zorganizowanej grupy?

W sprawach zgłoszenia grup na warsztaty dyżur telefoniczny pełni: kierownik biura Mirosław Bzowski

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,

tel. 75 77 33 491 lub 692 16 90 34

a także drogą mailową na adres: bogatynia@klanza.org.pl lub m.bzowski@klanza.org.pl

CENNIK WARSZTATÓW
(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy ok. 25 osób )

Zajęcia 4 godz. dydaktyczne 950 zł
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 5 godz. dydaktycznych 1100 zł
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 10 godz. dydaktycznych 2000 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i ewentualnego noclegu trenera)

Zajęcia 15 godz. dydaktycznych 2600 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 18 godz. dydaktycznych 2800 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 20 godz. dydaktycznych 3000 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

UWAGA!
Cena szkolenia zawiera:

  • dojazd trenera (przy formach powyżej 9 godz. dydaktycznych),
  • przygotowanie i poprowadzenie szkolenia,
  • materiały dydaktyczne,
  • wystawienie zaświadczeń.

Koszty ewentualnego noclegu trenera będą omawiane i ustalane indywidualnie z każdym Kontrahentem i będą uzależnione od możliwości przyjazdu trenera na zajęcia i jego powrotu do domu.

Prosimy o przestrzeganie zasady nie przekraczania 25 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera.

adminCentrum Szkoleniowe