Aktualności
Świąteczny Jarmark Rodzinny 2017-12-06
Tradycje świąteczne po obu brzegach Nysy Łużyckiej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.
 
Serdecznie zapraszamy na Świąteczny Jarmark Rodzinny – dużą imprezę wielopokoleniową otwartą dla zainteresowanych rodzin mieszkających po obu stronach granicy realizowaną w ramach projektu „Tradycje świąteczne po obu brzegach Nysy
Łużyckiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.
Jarmark odbędzie się 15 grudnia w godzinach 16:00-19:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni (Plac Bohaterów W-w 1). 
czytaj więcej
Konkurs - Polskie i niemieckie tradycje bożonarodzeniowe – podobieństwa i różnice 2017-11-06

Szanowni Państwo

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni zapraszają Państwa do udziału w konkursie plastycznym: 

„Polskie i niemieckie tradycje bożonarodzeniowe – podobieństwa i różnice”

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych kultywowaniem tradycji.

czytaj więcej
Tradycje świąteczne po obu brzegach Nysy Łużyckiej 2017-10-05

Za nami pierwsze zajęcia z rękodzieła kierowane do osób dorosłych w ramach projektu 
„Tradycje świąteczne po obu brzegach Nysy Łużyckiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022. Zajęcia odbyły się w Bogatyni. Uczestnicy poznali techniki wykonywania kwiatów z krepiny, w tym gwiazd betlejemskich. Kolejne warsztaty odbędą się 16.10.2017r. w siedzibie naszego partnera projektu Land Frauen KreisvereinGorlitz e.V. w Hirschfelde

czytaj więcej
Klanzowe grupy zabawowe 2017-09-12

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni
oraz Przedszkole Publiczne nr 6 serdecznie zapraszają na zajęcia  Grupy Zabawowej, które odbywać się będą w środy  w godz.16:30 – 18:00
w Przedszkolu nr 6 w Bogatyni.

czytaj więcej
Warsztaty - Jesień 2017 2017-08-28

TANECZNE SPOTKANIA Z KLANZĄ CZ. I

Prowadzący: Mirosław Bzowski
Ilość godzin dydaktycznych: 10
Termin : 28.08.2017r. (poniedziałek 9.00-17.00)
Miejsce: Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie

 

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego. Uczestnictwo

w warsztatach rozwija i poszerza umiejętności taneczne(w obszarze integracji i budowania więzi w grupie), rozwija świadomość własnego ciała, wyzwala i rozwija różne sposoby twórczej ekspresji (ruchowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej), doświadcza pracy w grupie. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi. Uczestnicy aktywnie poznają tańce integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe, poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie, w parach i grupach.

Program zawiera naukę tańców: Polka cygańska, Taniec Patryka, Mechol al achat, Chulu, Wiwat, Alunelul, Na zielonej wyspie, Plejskovac kolo, Yossies lied, Walenki, Kuckuckspolka, Cosiros, Wszyscy razem, Klaskany, Lelija, Walc meksykański.

UCZYMY SIĘ BAWIĄC – DZIAŁANIA TWÓRCZE W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM CZĘŚĆ I i II

Prowadząca: Lucyna Bzowska
Ilość godzin dydaktycznych: 15
Termin : 29-30.08.2017r. (wtorek 9.00 – 16.00, środa 9.00- 14.00)
Miejsce: Szkoła Języków Obcych F A M I L Y S C H O O L w Łodzi

Program adresowany jest do nauczycieli i studentów kształcenia zintegrowanego. Uczestnicy warsztatu poznają metody rozwijające twórcze myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość, pogłębiające słownictwo i operowanie nim, pobudzające aktywne słuchania, kojarzenie, abstrahowanie, metody rozluźniające związane z ruchem, śpiewem, tańcem i plastyką oraz propozycje wykorzystania tych metod w kształceniu zintegrowanym.

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19
2009 - 2010 Klanza Bogatynia   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków