XI Walne Zebranie Członków PSPiA KLANZA Oddział w Bogatyni 2018-01-22

Zarząd Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Bogatyni serdecznie zaprasza wszystkich Członków na

XI Walne zebranie

które odbędzie się 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 16.15

w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni, Plac Bohaterów Warszawy 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie zebranych.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór protokolantów.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie merytoryczne PSPiA KLANZA Oddział w Bogatyni za 2017r.,
 7. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSPiA KLANZA Oddział w Bogatyni
 9. Przyjęcie sprawozdań za 2017r.: merytorycznego i finansowego przez Walne Zebranie oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,
 10. Roczny plan merytoryczny i finansowy na 2018r.- prezentacja, dyskusja, uchwalenie.
 11. Sprawy różne i wniesione.
 12. Zakończenie, ustalenie terminu kolejnego Walnego Zgromadzenia, zamknięcie obrad.
2009 - 2010 Klanza Bogatynia   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków