Terminy najbliższych warsztatów 2018-09-08

 

NOWE WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA - JESIEŃ  CZYLI WYBRANE   ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU  EDUKACJA PRZEZ RUCH  DOROTY DZIAMSKIEJ
Kędzierzyn – Koźle
01.09.2018r.
Prowadząca: Iwona Biśto
Ilość godzin: 10 dydakt.
Warsztaty prezentują wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej wraz z praktycznymi pomysłami na zastosowanie ich w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tematyka ćwiczeń graficznych oraz zabaw i tańców dotyczy tematyki wiosenno-letniej. Program zajęć adresowany do nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, realizuje założenia integracji sensorycznej, wspomagającej proces zapamiętywania a więc i uczenia się. U podstaw Edukacji przez ruch leżą zaobserwowane przez autorkę zależności pomiędzy ruchem a prawidłowym rozwojem człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi i całego organizmu; ćwiczenia rytmicznej manipulacji z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych; graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralną wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie z wykorzystaniem przestrzennych i płaskich technik origami; zabawy przy muzyce oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych.

 

TYTUŁ WARSZTATÓW: 
POLSKA – NIEPODLEGŁOŚĆ I TRADYCJA  (nowość)
Poznań
03.09.2018r.
Prowadzący: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski
Ilość godzin: 7 godz. dydakt.

        Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania  zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego.
         
W programie warsztatów między innymi: zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii
i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, Ojciec Wirgiliusz…) . Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, Krakowiak). Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych, a także przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających i  utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach.

          Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady organizowania Karuzeli – imprezy dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości oraz nauczyć się improwizacji taneczno-ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów  F. Chopina.

     W programie warsztatów  znajdą się także propozycje tańców integracyjnych i proste układy
choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, Legiony) oraz szereg metod rozluźniających związane z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujące tematycznie do Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości.

 

TYTUŁ WARSZTATÓW: 
POLSKA – NIEPODLEGŁOŚĆ I TRADYCJA  (nowość)
Łódź
08.09.2018r.
Prowadzący: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski
Ilość godzin: 8 godz. dydakt.

        Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania  zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego.
         
W programie warsztatów między innymi: zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii
i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, Ojciec Wirgiliusz…) . Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, Krakowiak). Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych, a także przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających i  utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach.

          Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady organizowania Karuzeli – imprezy dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości oraz nauczyć się improwizacji taneczno-ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów  F. Chopina.

     W programie warsztatów  znajdą się także propozycje tańców integracyjnych i proste układy
choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, Legiony) oraz szereg metod rozluźniających związane z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujące tematycznie do Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości.

 

 

TYTUŁ WARSZTATÓW: 
POLSKA – NIEPODLEGŁOŚĆ I TRADYCJA  (nowość)
ODN w Głogowie
26.09.2018r.
Prowadzący: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski
Ilość godzin: 5 godz. dydakt.

        Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania  zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego.
         
W programie warsztatów między innymi: zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii
i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, Ojciec Wirgiliusz…) . Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, Krakowiak). Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych, a także przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających i  utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach.

          Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady organizowania Karuzeli – imprezy dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości oraz nauczyć się improwizacji taneczno-ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów  F. Chopina.

     W programie warsztatów  znajdą się także propozycje tańców integracyjnych i proste układy
choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, Legiony) oraz szereg metod rozluźniających związane z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujące tematycznie do Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

TYTUŁ WARSZTATÓW: 
POLSKA – NIEPODLEGŁOŚĆ I TRADYCJA  (nowość)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni
03.10.2018r.
Prowadzący: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski
Ilość godzin: 5 godz. dydakt.

        Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania  zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego.
         
W programie warsztatów między innymi: zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii
i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, Ojciec Wirgiliusz…) . Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, Krakowiak). Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych, a także przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających i  utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach.

          Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady organizowania Karuzeli – imprezy dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości oraz nauczyć się improwizacji taneczno-ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów  F. Chopina.

     W programie warsztatów  znajdą się także propozycje tańców integracyjnych i proste układy
choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, Legiony) oraz szereg metod rozluźniających związane z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujące tematycznie do Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości.

 

TYTUŁ WARSZTATÓW : 
 „FILHARMONIA UŚMIECHU – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss”  (Nowość)
Szkoła TĘCZA w Zgorzelcu
5-6.10.2018r.
Prowadząca: Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15 dydakt.
Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego. Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę  dzięki wykorzystaniu  METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS. Atrakcyjny materiał muzyczny, zastosowane rekwizyty   i  różnorodność działań sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w dziele muzycznym, nieświadomemu poznaniu struktury utworu i zmian zachodzących w muzyce.
W programie warsztatów znalazły się łatwe układy taneczne, fabularyzacje, zabawy ruchowe, zabawy
z instrumentami,  instrumentacje,  partytury.
UWAGA! W programie  tych warsztatów zawarty będzie również blok działań pod tytułem: 
GRAMY, ŚPIEWAMY I TAŃCZYMY – Z MUZYKĄ DOBRZE SIĘ BAWIMY!
Wa Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do szerokiego wykorzystywania instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi. Program szkolenia obejmuje: zabawy z instrumentami perkusyjnymi, zabawy ruchowe, instrumentacje oraz łatwe układy taneczne z rekwizytami. Propozycje zawarte w szkoleniu dostarczą uczestnikom dużo dobrej zabawy, radości i odprężenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYTUŁ WARSZTATÓW: 
FOLKOWA  ZABAWA – INTEGRACYJNE  FORMY POLSKICH  TAŃCÓW  LUDOWYCH.

Przedszkole we Wrocławiu
10 lub 17.10.2018r.
Prowadzący: Mirosław Bzowski
Ilość godzin: 5 godz. dydakt.

Warsztaty adresowane są  do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych
i kulturalno – oświatowych. Program  zawiera naukę 14 tańców i 4 zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur, motywów tanecznych polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tekstów i melodii ludowych. Nieskomplikowane układy taneczne m.in. poloneza, kujawiaka, krakowiaka, polki, trojaka, owczareczka, polki tramblanki, liter, walczyka lubelskiego, mamlasa, proste i ciekawie zaaranżowane melodie, wesołe teksty piosenek  oraz działania plastyczne gwarantują dużą dawkę dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia, a także obcowania z folklorem – naszym narodowym dziedzictwem.

TYTUŁ WARSZTATÓW:

NASTROJOWE BRZMIENIA CELTYCKIEJ HARFY
Przedszkole Planeta Zdrowia w Lubinie
12-13.10.2018r.
Prowadząca: Małgorzata Sikora

Ilość godzin: 15 dydakt.

Warsztaty mają na celu przybliżenie tradycji celtyckich, poprzez taniec oraz zabawy plastyczne wpisane w celtyckie „Koło Roku”. Program szkolenia zawiera naukę 14 tańców, układów i zabaw ruchowych. Towarzyszą im proste działania plastyczne min. wyrób biżuterii, ozdób i dekoracji. Propozycje

można wykorzystać w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podczas spotkań integracyjnych z rodzicami, dziadkami oraz w trakcie integracyjnych zabaw plenerowych. Zapraszamy wszystkich,

którzy choć na chwilę chcą przenieść się w świat znaków i symboli oraz poznać bogate tradycje „Wiecznie Zielonej Wyspy

 

TYTUŁ WARSZTATÓW: 
BIEDRONECZKI  SĄ  W  KROPECZKI
- TAŃCE DO POLSKICH UTWORÓW  LAT 60-TYCH

Szkoła w Dębowcu
26-27.10.2018r.
Prowadząca: Małgorzata Sikora
(15 godz. dydakt.)

           Ruch pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, poprawia kondycję, giętkość, pomaga w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami - jest doskonałą formą aktywności fizycznej. Zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację ruchową. Pomaga konstruktywnie rozładować emocje a także budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za partnera i grupę. Celem warsztatów jest nauka prostych układów choreograficznych z rekwizytami do polskich piosenek lat 60-tych.
 
MUZYKA  KLASYCZNA  TAŃCEM  MALOWANA
          
Świat, który nas otacza, bezustannie wytwarza różne efekty dźwiękowe.
Cały ten świat dźwięków jest tłem naszego codziennego życia. Nikt już dzisiaj nie kwestionuje, że muzyka wpływa na nasze nastroje i emocje, uspokaja, poprawia nastrój i rozładowuje stres. Okazuje się, że poprzez muzykę bardzo wcześnie możemy wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty. Dzisiejsze uwarunkowania kulturowe społeczeństwa promując muzykę popularną spychają muzykę klasyczną na margines.
Na tych warsztatach chcę odświeżyć ten rodzaj muzyki i wzbogacić ją ruchem.   
            Proste układy choreograficzne, zabawy ruchowe przygotowujące do wyzwań tanecznych i ciekawe rekwizyty pozwolą na odkrycie muzyki klasycznej na nowo.

 

TYTUŁ WARSZTATÓW : 
 „FILHARMONIA UŚMIECHU – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss”  (Nowość)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni
19-20.10.2018r.
Prowadząca: Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15
Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego. Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę  dzięki wykorzystaniu  METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS. Atrakcyjny materiał muzyczny, zastosowane rekwizyty   i  różnorodność działań sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w dziele muzycznym, nieświadomemu poznaniu struktury utworu i zmian zachodzących w muzyce.
W programie warsztatów znalazły się łatwe układy taneczne, fabularyzacje, zabawy ruchowe, zabawy
z instrumentami,  instrumentacje,  partytury.
UWAGA! W programie  tych warsztatów zawarty będzie również blok działań pod tytułem: 
GRAMY, ŚPIEWAMY I TAŃCZYMY – Z MUZYKĄ DOBRZE SIĘ BAWIMY!
Wa Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do szerokiego wykorzystywania instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi. Program szkolenia obejmuje: zabawy z instrumentami perkusyjnymi, zabawy ruchowe, instrumentacje oraz łatwe układy taneczne z rekwizytami. Propozycje zawarte w szkoleniu dostarczą uczestnikom dużo dobrej zabawy, radości i odprężenia.

TYTUŁ WARSZTATÓW: 
RAMKI, LUDZIKI, CIENIE – MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI

Prowadzący:  Katarzyna Barbara Smólczyk
Ilość godzin: 10

Termin imprezy: wiosna 2019

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy myślenia wizualnego. Poprzez czynne uczestnictwo i wspólne rysowanie uczestnicy poznają techniki szybkiego i prostego rysowania. Będziemy rysować między innymi ramki, nagłówki, ikony, ludziki, cienie, emocje, ruch oraz wiele innych. Podczas warsztatów uczestnik pozna i wypróbuje schematy i szablony, które z łatwością zastosuje w swojej pracy. Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic, wykładowców oraz studentów i wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy nie muszą posiadać zdolności plastycznych. Wystarczy, że chcą zacząć rysować, lubią rysować, albo lubiły to kiedyś.

TYTUŁ WARSZTATÓW: 
ŁATWE TAŃCE DLA KAŻDEGO - MAŁEGO I DUŻEGO
Prowadzący:
Anna i Piotr Pokój
Termin:      23- 24.03.2019r.   
Ilość godzin: 15  dydaktycznych
Nowe warsztaty małżeńskiego duetu. Tańce, zabawy integracyjne i działania plastyczne zostały zebrane w bloki tematyczne: „Od Azji do Ameryki Południowej”, „Na Dzikim Zachodzie”, „Na zamku”, „W kosmosie”, „W Polsce”. W choreografiach zostały wykorzystane rekwizyty takie, jak chustki, pompony i wstążki gimnastyczne.
Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli i wczesnej edukacji, nauczycieli świetlic oraz studentów kierunków pedagogicznych.

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE
DLA ZORGANIZOWANEJ GRUPY?

W sprawach zgłoszenia grup na warsztaty dyżur telefoniczny pełni:
kierownik biura Mirosław Bzowski
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,
   tel. 75 77 33 491 lub  692 16 90 34
a także drogą mailową na adres: bogatynia@klanza.org.pl lub biuro@mirblu.com.pl

 

 

CENNIK WARSZTATÓW
(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy ok. 25 -30 osób )

Zajęcia 4 godz. dydaktyczne         850 zł      
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 5 godz. dydaktycznych     1000 zł      
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 10 godz. dydaktycznych   1900 zł 
(plus koszt materiałów plastycznych i ewentualnego noclegu trenera)

Zajęcia 15 godz. dydaktycznych   2400 zł 
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 18 godz. dydaktycznych   2600 zł 
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 20 godz. dydaktycznych   2800 zł  
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

UWAGA!
Cena szkolenia zawiera:

- dojazd trenera (przy formach powyżej 9 godz. dydakt.),
- przygotowanie i poprowadzenie szkolenia,
- materiały dydaktyczne,
- wystawienie zaświadczeń.
Koszty ewentualnego noclegu trenera będą omawiane i ustalane  indywidualnie z każdym Kontrahentem i będą uzależnione od możliwości przyjazdu trenera na zajęcia i jego powrotu do domu.

Prosimy o przestrzeganie zasady nie przekraczania 30 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera.

2009 - 2010 Klanza Bogatynia   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków