Klanzowa akdemia przedszkolaka (2013) 2013-02-11

 

Celami KLANZOWEJ AKADEMII PRZEDSZKOLAKÓW I RODZICÓW  jest wszechstronny rozwój 20 dzieci w wieku przedszkolnym z Bogatyni, które nie są objęte edukacją przedszkolną lub mają utrudniony do niej dostęp oraz zaangażowanie rodziców w działania na rzecz dzieci.
 
W ramach projektu utworzona zostanie 20 osobowa grupa dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat). Grupa będzie miała zajęcia w okresie od stycznia do czerwca, 2 razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w godzinach 16:00 – 18:00. Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach partnera projektu – w Publicznym Przedszkolu nr 5. Program zajęć zakłada wszechstronny rozwój dziecka poprzez realizację szeroko rozumianych działań artystycznych – zabawy rytmiczne, tańce i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, muzyczne oraz twórcze rozbudzające aktywność dzieci, ciekawość świata, zaangażowanie,  odkrywanie, próbowanie, poszukiwanie, eksperymentowanie. Dzieci będą ubezpieczone. Każde dziecko otrzyma na rozpoczęcie projektu teczkę z naklejką oraz na zakończenie pamiątkowy dyplom. Oprócz zajęć programowych  dzieci będą uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych (teatr, itp.) oraz będą wychodziły na zajęcia do Pracowni Ceramicznej. W ramach projektu rodzice będą zaangażowani w działania projektowe. Będą uczestniczyć raz w miesiącu w zajęciach. Odbędą się 4 spotkania warsztatowe (luty-maj). Pierwsza godzina zajęć będzie poświęcona na spotkanie z pedagogiem, a druga na wspólne zajęcia z dziećmi. Zajęcia będą tak realizowane, aby rodzice mogli aktywnie w nich uczestniczyć, poznawać swoje dzieci, doświadczać wspólnej zabawy. Każde spotkanie będzie dotyczyć innej sfery aktywności. Projekt zakłada wypracowanie, przygotowanie i zrealizowanie przez rodziców dwóch działań (imprez) na rzecz dzieci. Pierwsza impreza będzie kierowana tylko do dzieci biorących udział w projekcie. Druga zaś będzie z okazji Dnia Dziecka. Będzie, to duża impreza otwarta dla środowiska lokalnego. Rodzice  będą zaangażowani w przygotowanie, promocję i realizację działań w trakcie imprezy. Oprócz rodziców będą zaangażowani wolontariusze i członkowie, animatorzy, trenerzy Stowarzyszenia oraz partnerzy projektu – Gmina Bogatynia, Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni oraz Publiczne Przedszkole nr 5.  Impreza ma na celu pokazanie jak spędzać czas wolny w aktywny i twórczy sposób. W projekcie zabezpieczone są środki na realizację obu planowanych imprez.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego oraz Gminę Bogatynia i Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni.

  

2009 - 2010 Klanza Bogatynia   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków