Magiczna moc wyobraźni 2010-07-09
Projekt obejmuje działania związane ze sztukami scenicznymi – tańcem i teatrem. Celem jest wprowadzenie dzieci w świat wyobraźni, wyzwolenie w nich kreatywnych zachowań, uwolnienie od ograniczeń poprzez proste zabawy i działania sceniczne oraz taneczne.
W ramach projektu odbywają się cykliczne zajęcia (dwa razy w miesiącu), podczas których uczestnicy wyruszają w podróż z własną wyobraźnią. W czasie ostatnich ośmiu spotkań dzieci uczyły się animować tkaniny, proste rekwizyty, przygotowywały krótkie etiudy tematyczne, odkrywały możliwości własnego ciała poprzez różnorodne ćwiczenia plastyki ciała, uczyły się prawidłowego oddechu i poprawnej artykulacji (na miarę możliwości grupy). Wiele satysfakcji i twórczych inwencji przyniosły też zajęcia ze światłem, konkretnie z ultrafioletem, podczas których uczestnicy przygotowali etiudy z chustkami oraz białymi ptakami. W czasie zabaw rytmicznych dzieci uczyły się ruchu zgodnie z rytmem, który narzuca muzyka lub same tworzyły rytmiczne zabawy przy użyciu kartonowych rurek. Przed nami jeszcze zabawy z cieniem oraz szereg innych teatralnych działań. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i angażują się we wszystkie propozycje.
Odbyły się dwa warsztaty teatralne dla nauczycieli, wolontariuszy i opiekunów pracujących z osobami niepełnosprawnymi.
Pierwsze warsztaty nosił tytuł „ Sceniczna adaptacja wiersza, czyli jak twórczo i ekspresyjnie przedstawić wiersz na scenie z wykorzystaniem rekwizytu”. Podczas zajęć zaproponowano uczestnikom działania związane z plastyką ciała rozwijające wyobraźnię ruchową oraz propozycję inscenizacji wiersza J. Brzechwy z animowaniem rekwizytu, którym w tym wypadku były kolorowe parasolki.
Podczas drugiego spotkania, na prośbę uczestników, kontynuowano inscenizacje wierszy, tym razem używając pudełek jako rekwizytów. Zajęcia obfitowały też w proste zabawy teatralne, takie jak: animowanie prostych rekwizytów, działania inspirowane muzyką ilustracyjną oraz zabawy z odczytywaniem rytmów.
Trzecie spotkanie przewiduje proste zadania sceniczne przy użyciu ultrafioletu (elementy pantomimy) oraz inne proste zabawy teatralne, które można modyfikować i dostosować do każdej grupy wiekowej. Dotychczasowe działania wywołały dużo pozytywnych emocji wśród uczestników. Mamy nadzieję, że wzbogaciły nieco warsztat wszystkich, którzy teatr dziecięcy wykorzystują w swojej pracy.
Odbyły się warsztaty taneczne „Tańce i zabawy dla grupy”. Program obejmował proste tańce integracyjne, które można wykorzystać w pracy z każdą grupą wiekową oraz tańce, zabawy muzyczno-ruchowe nawiązujące do nadchodzących mikołajek i świąt. Na kolejnych spotkaniach uczestnicy będą poznawać zabawy i tańce integracyjne z różnych stron świata.
2009 - 2010 Klanza Bogatynia   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków