Szkolenia dla zorganizowanych grup 2016-01-20
Centrum Szkoleniowe KLANZA w Bogatyni działające w ramach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Bogatyni jest wpisane do prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr 2/2013.
Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.
Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.
W Centrum Szkoleniowym  mogą Państwo zamówić warsztaty metodyczne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt unijny, wolontariuszy itp.). Zajęcia mogą odbywać się na terenie Państwa placówki.
 
 
 
 
A ponadto wszystkie propozycje warsztatów 
z oferty ogólnopolskiej między innymi.:
 
TYTUŁ WARSZTATÓW: 
KRESKA, RYTM I KROPKA DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 
I ŻŁOBKA  (NOWOŚĆ)
 
Prowadząca: Elżbieta Furmańska 
Ilość godzin: 10
Warsztaty dla nauczycieli żłobków i przedszkoli. Tematyka bliska małemu dziecku – misie, kotki, deszczyk, mama i tata, ślimaczek, ptaszki zimą, choinka, zajączek i inne. Do każdej pracy plastycznej piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe, tańce, masażyki, zabawy paluszkowe. 
W programie warsztatów między innymi: blok działań plastycznych opartych o kreskę, kropkę i ruch w połączeniu z muzyką na każdą porę roku. Tematyczne obrazy, małe i duże powierzchnie, barwne i kontrastowe  materiały. Blok działań muzyczno- ruchowych – wykorzystanie muzyki w rytmie dnia, roku itp., proste układy taneczne. Dekoracje do przedszkola i żłobka wykonane wspólnie z maluchami. Masażyki pleców. Maluszkowa gimnastyka buzi i języka – wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Zabawy ruchowe w rytm łatwych wierszyków. Zabawy paluszkowe.
TYTUŁ WARSZTATÓW: 
WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA - WIOSNA , LATO  CZYLI WYBRANE   ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU  EDUKACJA PRZEZ RUCH  DOROTY DZIAMSKIEJ
Prowadząca: Elżbieta Furmańska 
Ilość godzin: 15 
Warsztaty prezentują wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej wraz z praktycznymi pomysłami na zastosowanie ich w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tematyka ćwiczeń graficznych oraz zabaw i tańców dotyczy tematyki wiosenno-letniej. Program zajęć adresowany do nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, realizuje założenia integracji sensorycznej, wspomagającej proces zapamiętywania a więc i uczenia się. U podstaw Edukacji przez ruch leżą zaobserwowane przez autorkę zależności pomiędzy ruchem a prawidłowym rozwojem człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi i całego organizmu; ćwiczenia rytmicznej manipulacji z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych; graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralną wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie z wykorzystaniem przestrzennych i płaskich technik origami; zabawy przy muzyce oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych. 
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA – JESIEŃ, ZIMA  CZYLI WYBRANE   ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU EDUKACJA PRZEZ RUCH  DOROTY DZIAMSKIEJ”
Prowadząca: Elżbieta Furmańska 
Ilość godzin: 15 
Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej i są kontynuacją poprzedniego cyklu pod ty samym tytułem. Edukacji przez ruch to zbiór wielu ćwiczeń opartych na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka 
i usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała, prowadząc do powstania pracy plastycznej. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu (zróżnicowanie ćwiczeń dla różnych grup wiekowych), jak również rozwój społeczny dzieci (wspólnie z kolegami wykonywanie prac plastycznych). Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie origami oraz innych form plastycznych. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem ruchu i muzyki w przestrzeni osobistej i generalnej. W scenariuszu zajęć znajdują się również metody wstępne i integracyjne, tańce integracyjne, techniki płaskie i przestrzenne origami oraz zabawy kinezjologiczne i przykłady cykli zajęć zintegrowanych.  Uczestnicy poznają nowe metody i formy pracy poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie, w parach i grupach. 
 
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
KIEDY MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY – WSPIERANIE ADAPTACJI MAŁYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU 
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15 -18
Warsztaty „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z najmłodszymi grupami (3-4 latkami). Celem warsztatów jest pomoc nauczycielom w pracy z najmłodszymi, dostarczenie skutecznych narzędzi, pomysłów, które ułatwią dzieciom adaptację w przedszkolu i pozwolą odnaleźć swoje miejsce w grupie, a nauczycielom pomogą w organizowaniu grupy i skutecznym działaniu. Program warsztatów zbudowany został wokół całodniowej aktywności dzieci w przedszkolu zgodnej z ramowym układem dnia, w związku z tym zawiera szereg nowych, autorskich piosenek animowanych ruchem, zabaw w kole ze śpiewem, prostych pomysłów plastycznych, nieskomplikowanych układów ruchowych. Ważnym zagadnieniem poruszanym na zajęciach są przyczyny trudności adaptacyjnych maluszków, sposoby ich pokonywania, a także właściwa i skuteczna komunikacja z rodzicami. Propozycje można wykorzystać podczas „Pasowania na przedszkolaka” oraz wszelkich innych spotkań integracyjnych z rodzicami. Propozycje nadają się również po niewielkiej modyfikacji do wykorzystania w starszych grupach przedszkolnych.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
MALUCHY ROSNĄ… NIE TYLKO WIOSNĄ – WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU 
 (kontynuacja szkolenia „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”)
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak 
Ilość godzin: 15-18
Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców i dziadków. Zawierają 20 nowych autorskich piosenek, zabaw, pląsów napisanych z myślą o pracy z najmłodszymi dziećmi. Wszystkie utwory zawarte są na płycie CD. Warsztaty są kontynuacją poszukiwań skutecznych sposobów dotyczących pracy z dzieckiem przedszkolnym, szczególnie tym najmłodszym. To materiał autorski zawierający 20 nowych piosenek, zabaw, pląsów ułatwiających nauczycielowi stworzenie wyjątkowej atmosfery w grupie, a dzieciom dający poczucie, że przedszkole jest miejscem niezwykłym, w którym każdy może czuć się dobrze i bezpiecznie. Program warsztatów zawiera propozycje zabaw przy muzyce, łatwe układy ruchowe, zabawy ze śpiewem, masażyki, ćwiczenia twórcze, a także proste pomysły plastyczne i rozwiązania scenograficzne z powszechnie dostępnych materiałów.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
WIO KONIKU, RUSZAJ Z NAMI – ŁATWE TAŃCE Z PIOSENKAMI. NOWOCZESNE ARANŻACJE PIOSENEK ZNANYCH I POPULARNYCH
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15
Program warsztatów zawiera 13 prostych tańców i układów ruchowych do znanych i lubianych polskich melodii popularnych. Znalazły się tu takie utwory jak: My Cyganie…, Zielony Mosteczek, czy tytułowy Wio koniku. W nowych niebanalnych aranżacjach zyskały one niepowtarzalne brzmienie i charakter. Celem warsztatów jest przekonanie jego uczestników, że tradycyjne utwory w nowym wydaniu są fantastyczną płaszczyzną spotkania dla młodszych i starszych odbiorców, a także potwierdzeniem znanej prawdy, że muzyka łączy pokolenia. Taki dobór repertuaru muzycznego sprawia, że warsztaty adresowane są do osób pracujących z praktycznie każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). W programie warsztatów znalazły się ponadto zabawy integracyjne, ćwiczenia twórcze, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych, niedrogich materiałów, blok ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
RUROWY DŻEM – PODSTAWOWE SPOSOBY WYKORZYSTANIA BUM BUM RUREK W ZABAWIE I EDUKACJI 
Prowadząca: Magdalena Iwanowska 
Ilość godzin: 10 
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, instruktorów tańca, pracowników świetlic, studentów, rodziców i dziadków. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady gry na Bum Bum Rurkach – kolorowych, muzycznych tubach wykonanych z bezpiecznego i wytrzymałego tworzywa. Celem warsztatów jest przedstawienie sposobów wykorzystania tej innowacyjnej, niebanalnej zabawki podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, a także podczas wprowadzania dzieci i świat liter i nauki czytania oraz edukacji matematycznej. Bum Bum rurki to niezwykle prosta zabawka edukacyjna dla dzieci i dorosłych, która daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej (może stać się wstępem do nauki gry na innych instrumentach).
 
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
DLA DZIECI, Z DZIEĆMI, O DZIECIACH – KREATYWNE PROWADZENIE GRUP DZIECIĘCYCH
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15 -18|
Celem warsztatów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność swobodnego i otwartego sposobu pracy z dziećmi, samodzielnego „komponowania” imprez dla dzieci i rodziców. Warsztaty są próbą odpowiedzi na pytania: statyczna akademia czy swobodna forma zabawy? Perfekcyjnie przygotowany taniec czy zabawa integracyjna? Dzieci na scenie – rodzice na widowni czy wspólne działanie? Program zajęć obejmuje przede wszystkim naukę 15-tu tańców oraz wielu zabaw i ćwiczeń ułatwiających nauczycielom pracę z dziećmi i współpracę z rodzicami. Zajęcia podzielne są na trzy bloki: zabaw integracyjnych na każda okazję, tańców i zabaw ułatwiających przeprowadzenie imprezy grupowej (tzw. „blok urodzinowy”) oraz blok tzw. „hiszpański”.
 
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
ZABAWY I PIOSENKI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI: CZYLI JAK SPRAWIĆ, BY CZERPAĆ RADOŚĆ Z DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 18  NOWOŚĆ!!!
Autorki warsztatów: „Maluchy” cz. I i II, „Wio, koniku…”, „Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach…”, zapraszają na kolejne szkolenie metodyczne oparte na nowych, autorskich piosenkach, pląsach i zabawach. Piosenka jest bliska dziecku. Bawi, odpręża, uczy, wychowuje. Stanowi doskonałą płaszczyznę do poznania siebie, innych, donawiązania pozytywnych relacji w grupie, daje radość, a czasami skłania do refleksji – dlatego jest tak bardzo uniwersalna. Jednocześnie piosenka, to nie tylko słowa i melodia, ale też określony rytm, ciekawa aranżacja, czy interpretacja – a każdy z tych elementów potraktowany osobno, otwiera nowe możliwości i jest źródłem niekończących się pomysłów do pracy z grupą. W warsztatach znalazły się oprócz 15 autorskich piosenek (umieszczonych na płycie CD), także zabawy ruchowe, tańce, pląsy, ćwiczenia twórcze i teatralne, łatwe działania plastyczne, pomysły na proste i efektowne rekwizyty. Propozycje te można wykorzystać m.in. podczas spotkań integracyjnych dzieci i dorosłych. Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców i dziadków.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
ROZŚPIEWANE, ROZTAŃCZONE, ROZBAWIONE PRZEDSZKOLE – TAŃCE I ZABAWY NA RÓŻNE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE 
Prowadząca: Sylwia Reichel
Ilość godzin: 15 
Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli rytmiki, instruktorów tańca, pracowników świetlic środowiskowych. Praca nauczyciela wymaga od wykonującej ją osoby ogromnej wiedzy, umiejętności, zaangażowania, ciągłego poszukiwania, analizowania oraz obserwowania. Jeśli spełnimy te warunki, to z pewnością będziemy odczuwać satysfakcję ze swojej pracy i zobaczymy zadowolenie w oczach naszych podopiecznych.Warsztaty „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole” to kolejna ciekawa propozycja kreatywnego prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zawierają 12 nowych, autorskich piosenek w wersji wokalnej i instrumentalnej, proste układy choreograficzne, działania plastyczne oraz wiersze na różne uroczystości przedszkolne. W programie propozycje ciekawego przygotowania m.in. przedstawień świątecznych, zabaw karnawałowych, Dnia Babci i Dziadka oraz zajęć tematycznych, związanych z porami roku.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
EUROPA W PRZEDSZKOLU - PRZEDSZKOLAK W EUROPIE (NOWOŚĆ!!!) Prowadząca: Sylwia Reichel
Ilość godzin: 10
Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, nauczycieli rytmiki, instruktorów tańca, pracowników świetlic środowiskowych. W maju 2014 roku świętowaliśmy 10 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warto zatem przy tej okazji powoli wprowadzać dzieci w tematykę związaną z działalnością Unii Europejskiej oraz tradycjami, zwyczajami i zabytkami państw członkowskich. W programie proponowanych warsztatów: zagadnienia związane z prawami dziecka, tańce i zabawy ruchowe z niektórych krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej ( Niemcy, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Polska) oraz działania plastyczne tematycznie związane z danym państwem.
Uwaga! Warsztaty po niewielkiej modyfikacji treści mogą być dedykowane nauczycielom ze szkół podstawowych p.t: EUROPA W SZKOLE – UCZEŃ W EUROPIE
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
GRAMY, ŚPIEWAMY I TAŃCZYMY – Z MUZYKĄ DOBRZE SIĘ BAWIMY NOWOŚĆ!!!
Prowadząca: Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 5 
Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do szerokiego wykorzystywania instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi. Program szkolenia obejmuje: zabawy z instrumentami perkusyjnymi, zabawy ruchowe, instrumentacje oraz łatwe układy taneczne z rekwizytami. Propozycje zawarte w szkoleniu dostarczą uczestnikom dużo dobrej zabawy, radości i odprężenia.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA CZ. I – WARSZTATY TANECZNE 
Prowadząca: Małgorzata Sikora
Ilość godzin: 10-15 
Program warsztatów to nauka 12 grupowych układów tanecznych, tańców integracyjnych 
i zabaw inspirowanych przebojami szwedzkiej grupy ABBA. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają przybory do tańców i zabaw wykorzystując proste techniki plastyczne. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów. Udział w warsztacie pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA CZ. II – WARSZTATY TANECZNE
Prowadząca: Małgorzata Sikora
Ilość godzin: 10
Warsztaty stanowią propozycję nauki 8 tańców opracowanych do znanych przebojów szwedzkiej grupy ABBA w wersji integracyjnej, dostosowane do możliwości ruchowych dzieci w młodszym wieku. Przygotowane aranżacje taneczne, proste układy choreograficzne dla grupy stworzone zostały na potrzeby uświetnienia imprez szkolnych i przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów. Udział w warsztacie nie musi być poprzedzony uczestnictwem w pierwszej części warsztatów.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
W KAŻDE ŚWIĘTA BUZIA UŚMIECHNIĘTA CZYLI UPOMINKI OD MAŁEGO DLA DUŻEGO
Prowadząca: Małgorzata Sikora
Ilość godzin: 15 
Zajęcia plastyczne stają się nie tylko źródłem przyjemności estetycznych, ale odprężają, dają radość z tworzenia. Rozwijają fantazję, pomysłowość i przyczyniają się do poznania otaczającego świata. Poprzez takie działania dzieci wyrażają swoje uczucia, wzmacniają przy tym poczucie własnej wartości. W atmosferze zabawy będziemy w przyjemny sposób tworzyć „coś z niczego” na różne okazje (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne święta) angażując w to materiały, własną wyobraźnię i odrobinę zapału. Robótki ręczne, takie jak: wycinanie, filcowanie, lepienie, malowanie czy rysowanie kształtują zarówno działania oparte na własnej inwencji jak i celowe wykonywanie konkretnych zadań przez dziecko.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
IDZIE WIOSNA, IDZIE LATO CZEKALIŚMY TYLKO NA TO – CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII „EDUKACJA PRZEZ RUCH” DOROTY DZIAMSKIEJ 
Prowadząca: Elżbieta Burzyńska 
Ilość godzin: 10-15 
Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej oparte na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne, ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady cykli zajęć zintegrowanych. Warsztaty nie są kontynuacją metod przedstawionych na jesienno-zimowych warsztatach.
TYTUŁ WARSZTATÓW :  
IDZIE JESIEŃ, IDZIE ZIMA A MNIE NUDA SIĘ NIE TRZYMA – CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII „EDUKACJA PRZEZ RUCH” DOROTY DZIAMSKIEJ
Prowadząca: Elżbieta Burzyńska 
Ilość godzin: 10-15 
„Idzie jesień, idzie zima a mnie nuda się nie trzyma”, to druga część warsztatów prezentująca wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, oparte na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralna, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych.
 
JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE 
DLA ZORGANIZOWANEJ GRUPY?
W sprawach zgłoszenia grup na warsztaty dyżur telefoniczny pełni:
kierownik biura Mirosław Bzowski
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,
   tel. 75 77 33 491 lub  692 16 90 34
a także drogą mailową na adres: bogatynia@klanza.org.pl lub biuro@mirblu.com.pl
 
 
 
CENNIK WARSZTATÓW
(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy do 30 osób)
Zajęcia 4 godz. dydaktyczne 800 zł
Zajęcia 5 godz. dydaktycznych 950 zł
Zajęcia 10 godz. dydaktycznych 1800 zł
Zajęcia 15 godz. dydaktycznych 2300 zł
Zajęcia 18 godz. dydaktycznych 2600 zł
Zajęcia 20 godz. dydaktycznych 2800 zł
UWAGA! Cena szkolenia zawiera: dojazd trenera (przy formach powyżej 9 godz. dydakt.), przygotowanie i poprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, wystawienie zaświadczeń. 
Cena nie obejmuje natomiast: kosztów materiałów plastycznych i papierniczych oraz ewentualnego noclegu trenera – te sprawy indywidualnie możemy z Państwem ustalić. 
Prosimy o przestrzeganie zasady nieprzekraczania 30 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera.
2009 - 2010 Klanza Bogatynia   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków