Warsztaty autorskie

Polska niepodległość i tradycja (nowość)

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego.

W programie warsztatów między innymi: zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii  i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, Ojciec Wirgiliusz…) . Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, Krakowiak). Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych, a także przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających i utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach.

Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady organizowania Karuzeli – imprezy dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości oraz nauczyć się improwizacji taneczno-ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów F. Chopina.

W programie warsztatów znajdą się także propozycje tańców integracyjnych i proste układy choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, Legiony) oraz szereg metod rozluźniających związane z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujące tematycznie do Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości.

Prowadzący: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski

5-8 godz. dydaktycznych

Wykorzystanie robotów edukacyjnych Ozobot i Lego WeDo w nauce programowania (nowość!)

Warsztaty kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W programie warsztatów:

 • Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
 • Wykorzystanie robotów edukacyjnych Ozobot i Lego Wedo w nauce programowania.
 • Włączanie treści programistycznych do różnych zajęć.
 • Programowanie robotów offline – za pomocą kartki papieru i kolorowych pisaków.
 • Programowanie online za pomocą bloczków w darmowych aplikacjach – warunki, pętle, elementy logiki.
 • Proste maszyny i wykorzystanie czujników w programowaniu.
 • Aplikacje do nauki programowania: Scratch Junior, Scratch, Baltie…

Autor: Marek Fularz

Ilość godzin: 4-5

Taneczne spotkania z KLANZĄ część I

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego. Uczestnictwo w warsztatach rozwija i poszerza umiejętności taneczne(w obszarze integracji i budowania więzi w grupie), rozwija świadomość własnego ciała, wyzwala i rozwija różne sposoby twórczej ekspresji (ruchowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej), doświadcza pracy w grupie. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi. Uczestnicy aktywnie poznają tańce integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe, poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie, w parach i grupach.

Program zawiera naukę tańców: Polka cygańska, Taniec Patryka, Mechol al achat, Chulu, Wiwat, Alunelul, Na zielonej wyspie, Plejskovac kolo, Yossies lied, Walenki, Kuckuckspolka, Cosiros, Wszyscy razem, Klaskany, Lelija, Walc meksykański.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Taneczne spotkania z KLANZĄ część II

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego. Program zawiera:- zapoznanie i naukę uczestników 16 tańców integracyjnych opartych na tradycyjnych tańcach z różnych stron świata i melodiach ludowych między innymi: Promoroaga, Crazy Daisy mixer, , Marsz, Circassian Circle, Wesoły Szkot, Wielkopolskie zaślubiny, Czas powrotu, Eretz Eretz, Triolett, Na cztery, Misir Lou , Pach Pi, Al Achat, Mayim, Mayim, Katia

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych. Program zawiera naukę 14 tańców i 4 zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur, motywów tanecznych polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tekstów i melodii ludowych. Nieskomplikowane układy taneczne m.in. poloneza, kujawiaka, krakowiaka, polki, trojaka, owczareczka, polki tramblanki, liter, walczyka lubelskiego, mamlasa, proste i ciekawie zaaranżowane melodie, wesołe teksty piosenek oraz działania plastyczne gwarantują dużą dawkę dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia, a także obcowania z folklorem – naszym narodowym dziedzictwem.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych część 2

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno – oświatowych.

Program zawiera naukę kilkunastu tańców i zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur i motywów tanecznych, tekstów oraz melodii ludowych polskich tańców regionalnych takich jak: Lender, Fafur, Gacok, Krakowianka, Cieszyniok, Wiwat, Grozik, Żuraw, Bulger, Łysy, Mazurka „Na Szklanej Górze”, Nie chcę Cię znać, Polka węgierka, Wiwat marsz. 

Nieskomplikowane układy taneczne, proste i ciekawie zaaranżowane melodie, wesołe teksty piosenek oraz działania plastyczne gwarantują dużą dawkę dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia, a także obcowania z folklorem – naszym narodowym dziedzictwem.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Inspirowane folklorem - proste tańce integracyjne, piosenki, zabawy i działania plastyczne - część I

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych. W programie propozycje zabaw muzycznych, taneczno-ruchowych, pląsów, zabaw na powitanie i pożegnanie, proste tańce integracyjne oparte na figurach i motywach tańców regionalnych oraz działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor, obrzędy ludowe i pory roku. Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach.

Tematyka warsztatów pogrupowana jest w trzy bloki tematyczne: „Wozy malowane”, „Na wiejskim podwórku” i „Karuzela z porami roku”.

Warsztaty gwarantują dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Inspirowane folklorem -proste tańce integracyjne, piosenki, zabawy i działania plastyczne - część II (nowość!)

Warsztaty adresowane są do nauczycieli szkół i przedszkoli oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno – oświatowych.W programie propozycje zabaw taneczno-ruchowych, pląsów, piosenek na powitanie i pożegnanie, zabaw z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz nauka prostych tańców integracyjnych opartych na figurach i motywach tańców regionalnych m.in.: grozik, polka węgierka, polonez, litery, fafur , jedliniok, krakowiak, a także działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor.

Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach. Tematyka warsztatów pogrupowana jest w trzy bloki tematyczne: „Na śląską nutę”, „Ludowa kapela” i „Krakowskim cwałem…”

Warsztaty są kontynuacją działań realizowanych pod tym samym tytułem z wykorzystaniem oryginalnej publikacji „Inspirowane folklorem”, lecz aby wziąć udział w szkoleniu nie jest konieczne uczestnictwo w jego pierwszej części. Podobnie jak w pierwszej części tak i w drugiej gwarantujemy dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością artystyczną.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Kodowanie bez prądu – wprowadzenie w świat programowania

Warsztaty kierowane do nauczycieli klas I-III.

W programie zabawy i gry wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów. Przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność, analizowanie i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, przekładanie kodu na konkretne działania oraz sposoby samodzielnego wykonania plansz i rekwizytów do działań.

W programie również zabawy rytmiczne i ruchowe.

Uczestnik warsztatów:

 • nabędzie umiejętności stosowania prostych i efektywnych metod pracy pozwalających uczniom na samodzielne odkrywanie i doświadczanie w obszarze programowania bez wykorzystania komputerów,
 • pozna proste zabawy w programowaniu liniowym i binarnym,
 • zapozna się z podstawowymi pojęciami programistycznymi: instrukcja, algorytm, instrukcja warunkowa, pętla oraz symbolami graficznymi do tworzenia algorytmów,
 • nabędzie umiejętność wykorzystania kartki papieru do samodzielnego tworzenia przez dzieci kart pracy do działań z kodowaniem oraz wykorzystania prostych i dostępnych materiałów,
 • uświadomi sobie możliwość przełożenia gier z programów komputerowych kierowanych do dzieci na działania bez komputerów – bez prądu,
 • uświadomi sobie znaczenie aktywności uczniów oraz potrzebę wykorzystywania gier i zabaw w edukacji dzieci w obszarze programowania.

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin: 5-6

Matematyka, rytm i logika - uczymy się bawiąc

Warsztaty adresowane są do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i nauczycieli z przedszkoli prowadzących grupy 6- latków

W programie zabawy i gry matematyczne oparte na ruchu, muzyce, działaniach plastycznych oraz logicznym myśleniu z wykorzystaniem prostych materiałów (papieru, butelek, hula-hopów, instrumentów perkusyjnych).

Przykłady zabaw rozwijających logiczne myślenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, poszukiwanie i odczytywanie informacji, nabywanie umiejętności i sprawności rachunkowych oraz sposoby samodzielnego wykonania prostych kart pracy do zadań logicznych, zabawek zręcznościowych.

W programie również zabawy rytmiczne, zabawy powitalne i pożegnalne.

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 5-10

Uczeń, klasa, szkoła - uczymy się bawiąc

Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców klas IV- VI oraz nauczycieli ze świetlic. W programie propozycje zabaw na dobry początek, na imiona, bliższe poznanie, metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”) oraz 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę. Uczestnik warsztatów nabywa także umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych. Zabawy na imiona są z warsztatów „METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY” .

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 10

Rodzina, dom i jego mieszkańcy - uczymy się bawiąc

Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W programie propozycje działań i zabaw rozwijających słownictwo i operowanie nim, pobudzających aktywne słuchanie, kojarzenie, abstrahowanie oraz ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą dzieci. Zabawy wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, rytmizację, improwizację słowną i ruchową, działania twórcze i plastyczne. Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej, nabywają umiejętności wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych, a także poznają propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Uczymy się bawiąc - Literą, sylabą, wyrazem i zdaniem

Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W programie propozycje działań i zabaw w edukacji polonistycznej wspomagające podstawowe umiejętności dzieci związane z literami, sylabami, wyrazami i zdaniami. Zabawy wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację, działania plastyczne, twórcze oraz proste i dostępne materiały. Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej wyposażające dzieci w umiejętności czytania i pisania potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów. Nabywają umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych, a także poznają propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Jak ciekawie prowadzić zajęcia z grupą – wykorzystanie gier, rekwizytów i plansz dydaktycznych

W programie przykłady wykorzystania dużych plansz edukacyjnych w różnych kierunkach edukacji – przykłady zabaw doskonalących obliczenia matematyczne, pojęcia dotyczące podstawowych figur matematycznych, orientację w przestrzeni, zabawy językowe, pogłębiające słownictwo i operowanie nim, ćwiczące pamięć, spostrzeganie, analizowanie, kojarzenie, abstrahowanie, pobudzające aktywne słuchanie, zabawy ruchowe oraz przykłady wykorzystania gier logicznych w pracy z grupą.

Autor: Lucyna Bzowska

Ilość godzin: 5

Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy pedagogiki zabawy. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody: organizacji sytuacji początkowych w grupie, rozluźniające i integrujące, prowadzenia dyskusji, informacji zwrotnych, naukę kilkunastu tańców integracyjnych, kilku-dziesięciu zabaw dla małych i dużych grup. Warsztaty są znakomitą propozycją dla grup, które zamierzają włączyć metody aktywizujące do swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także seniorami.

Prowadząca: Lucyna Bzowska

Ilość godzin: 15-20

Uczymy się bawiąc - proste tańce integracyjne, zabawy i działania plastyczne

Warsztaty adresowane są do osób pracujących z dziećmi (przedszkole, nauczanie początkowe). Uczestnicy poznają 28 prostych i ciekawych zabaw, tańców integracyjnych (w tym 6 tańców na siedząco) opartych na znanych piosenkach dla dzieci m.in.: Wracamy z wakacji, Jabłka, W kasztanowym mieście, Jesień – jesieniucha, Jesienna narzeczona, Walczyk na ślizgawce, Jedzie grudzień, W karnawale, Najłatwiejsze ciasto w świecie, Pisanki, Daj rękę wiosenko, Jesteśmy kroplami tęczy, Po łące biega lato, Pan kolejarz, Nie siedź w kącie, Piłka Oli. W programie są zawarte również propozycje zabaw rytmicznych przygotowujących do wprowadzania tańców, a także działania plastyczne, metody twórczego myślenia nawiązujące tematycznie do bloków tanecznych (powrót z wakacji, jesień, zima, święta, wiosna, lata, wakacyjne podróże) oraz zabawa fabularyzowana „Pojedziemy gdzieś daleko”. Do opracowania zabaw i tańców integracyjnych został wykorzystany ogólnie dostępny materiał muzyczny stanowiący załącznik następujących publikacji: Abc zabawy słowno-muzyczne sześciolatków część 1 i 2, wydawnictwo WSiP,
Tańce i zabawy dla grupy, wydawnictwo Klanza.

Autorzy : Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski, Liliana Fularz

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Uczymy się bawiąc – działania twórcze w kształceniu zintegrowanym część I i II

Program adresowany jest do nauczycieli i studentów kształcenia zintegrowanego. Uczestnicy warsztatu poznają metody rozwijające twórcze myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość, pogłębiające słownictwo i operowanie nim, pobudzające aktywne słuchania, kojarzenie, abstrahowanie, metody rozluźniające związane z ruchem, śpiewem, tańcem i plastyką oraz propozycje wykorzystania tych metod w kształceniu zintegrowanym.

Autor: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Uczymy się bawiąc na wycieczce i zielonej szkole

Warsztaty przygotowują do prowadzenia różnorodnych zajęć odbywających się poza klasą: na szkolnym podwórku, na wycieczce w parku, w lesie i na „zielonej szkole”. W programie proponujemy ciekawe działania twórcze, pogłębiające kontakt z przyrodą, ruchowe, plastyczne, muzyczne i wiele innych oraz omówienie propozycji zawartych w książkach „Uczymy się bawiąc”. Warsztat adresujemy przede wszystkim do nauczycieli klas I-III.

Autorzy: Lucyna Bzowska, Renata Kownacka

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Uczymy się bawiąc – zajęcia i zabawy fabularyzowane w kształceniu zintegrowanym

Warsztaty przygotowują do prowadzenia różnorodnych zajęć w formie zabaw fabularyzowanych z małą i większą grupą, które mogą być wykorzystane do opracowania określonego cyklu tematycznego, zorganizowania imprezy okolicznościowej lub uroczystości w szkole, przedszkolu, na boisku, w parku, w przedszkolnym ogrodzie lub na wycieczce i zielonej szkole. Uczestnicy poznają ciekawe zabawy i działania ruchowe, plastyczne, muzyczne, dowiadują się jak tworzyć narrację łączącą poszczególne etapy zabawy fabularyzowanej, w jaki sposób aktywizować i angażować do wspólnej zabawy rodziców. W programie przeprowadzenie zabaw fabularyzowanych „W krainie bajek” i „Wielka wyprawa” oraz realizacja scenariuszy zajęć: „Jesteśmy już uczniami”, „Klasowe mikołajki”, „Imieniny klasy”, omówienie propozycji zabaw i zajęć fabularyzowanych opisanych w książkach „Uczymy się bawiąc” oraz zasad organizacji dużych imprez w szkole. Warsztaty adresujemy przede wszystkim do nauczycieli klas 1-3.

Autorzy: Lucyna Bzowska i Renata Kownacka

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, klas pierwszych i innych osób pracujących z dziećmi w wieku 5-8 lat. Uczestnicy warsztatów poznają nowatorskie propozycje metod przygotowujących do nauki w szkole, rytmiczne wierszyki, zabawy literą, słowem, zdaniem, zabawy matematyczne, zabawy z rekwizytami. W programie również propozycje dotyczące działalności muzycznej, ruchowej, plastycznej oraz zabawy fabularyzowane.

Autorzy: Lucyna Bzowska, Liliana Fularz, Renata Kownacka

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Kwiaty z bibuły i krepiny

Warsztaty zapoznają uczestników z prostymi technikami wykonania różnych gatunków kwiatów z bibuły i krepiny (w zależności od pory roku) oraz przykładami ich wykorzystania w dużych dekoracjach przestrzennych.
Propozycje warsztatów:

 • wielkanocne cuda (pisanki – gęsie jajka malowane akrylem, palmy, bazie, forsycje)
 • wiosenne kwiaty (żonkile, krokusy, przebiśniegi, zawilce, forsycje, konwalie, tulipany)
 • kwiaty naszych pól i łąk (zboża, maki, chabry, margaretki)
 • jesień w ogrodzie i parku (słoneczniki, astry, chryzantemy, jarzębina, wrzosy, marcinki, aksamitki, rudbekia, cynie)
 • świąteczne stroiki (gałązki świerku, szyszki, gwiazdy betlejemskie)
 • kwiaty z bibuły i krepiny (róże na kilka sposobów, irysy)

Prowadząca: Lucyna Bzowska

Ilość godzin: 5-10

adminOferta warsztatowa