Warsztaty autorskie

Polska niepodległość i tradycja

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego.

W programie warsztatów między innymi: zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii  i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, Ojciec Wirgiliusz…) . Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, Krakowiak). Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych, a także przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających i utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach.

Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady organizowania Karuzeli – imprezy dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości oraz nauczyć się improwizacji taneczno-ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów F. Chopina.

W programie warsztatów znajdą się także propozycje tańców integracyjnych i proste układy choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, Legiony) oraz szereg metod rozluźniających związane z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujące tematycznie do Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości.

Prowadzący: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski

5-8 godz. dydaktycznych

Taneczne spotkania z KLANZĄ część I

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego. Uczestnictwo w warsztatach rozwija i poszerza umiejętności taneczne(w obszarze integracji i budowania więzi w grupie), rozwija świadomość własnego ciała, wyzwala i rozwija różne sposoby twórczej ekspresji (ruchowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej), doświadcza pracy w grupie. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi. Uczestnicy aktywnie poznają tańce integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe, poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie, w parach i grupach.

Program zawiera naukę tańców: Polka cygańska, Taniec Patryka, Mechol al achat, Chulu, Wiwat, Alunelul, Na zielonej wyspie, Plejskovac kolo, Yossies lied, Walenki, Kuckuckspolka, Cosiros, Wszyscy razem, Klaskany, Lelija, Walc meksykański.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Taneczne spotkania z KLANZĄ część II

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego. Program zawiera:- zapoznanie i naukę uczestników 16 tańców integracyjnych opartych na tradycyjnych tańcach z różnych stron świata i melodiach ludowych między innymi: Promoroaga, Crazy Daisy mixer, , Marsz, Circassian Circle, Wesoły Szkot, Wielkopolskie zaślubiny, Czas powrotu, Eretz Eretz, Triolett, Na cztery, Misir Lou , Pach Pi, Al Achat, Mayim, Mayim, Katia

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych. Program zawiera naukę 14 tańców i 4 zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur, motywów tanecznych polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tekstów i melodii ludowych. Nieskomplikowane układy taneczne m.in. poloneza, kujawiaka, krakowiaka, polki, trojaka, owczareczka, polki tramblanki, liter, walczyka lubelskiego, mamlasa, proste i ciekawie zaaranżowane melodie, wesołe teksty piosenek oraz działania plastyczne gwarantują dużą dawkę dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia, a także obcowania z folklorem – naszym narodowym dziedzictwem.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych część 2

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno – oświatowych.

Program zawiera naukę kilkunastu tańców i zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur i motywów tanecznych, tekstów oraz melodii ludowych polskich tańców regionalnych takich jak: Lender, Fafur, Gacok, Krakowianka, Cieszyniok, Wiwat, Grozik, Żuraw, Bulger, Łysy, Mazurka „Na Szklanej Górze”, Nie chcę Cię znać, Polka węgierka, Wiwat marsz. 

Nieskomplikowane układy taneczne, proste i ciekawie zaaranżowane melodie, wesołe teksty piosenek oraz działania plastyczne gwarantują dużą dawkę dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia, a także obcowania z folklorem – naszym narodowym dziedzictwem.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Inspirowane folklorem - proste tańce integracyjne, piosenki, zabawy i działania plastyczne - część I

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych. W programie propozycje zabaw muzycznych, taneczno-ruchowych, pląsów, zabaw na powitanie i pożegnanie, proste tańce integracyjne oparte na figurach i motywach tańców regionalnych oraz działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor, obrzędy ludowe i pory roku. Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach.

Tematyka warsztatów pogrupowana jest w trzy bloki tematyczne: „Wozy malowane”, „Na wiejskim podwórku” i „Karuzela z porami roku”.

Warsztaty gwarantują dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Inspirowane folklorem -proste tańce integracyjne, piosenki, zabawy i działania plastyczne - część II (nowość!)

Warsztaty adresowane są do nauczycieli szkół i przedszkoli oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno – oświatowych.W programie propozycje zabaw taneczno-ruchowych, pląsów, piosenek na powitanie i pożegnanie, zabaw z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz nauka prostych tańców integracyjnych opartych na figurach i motywach tańców regionalnych m.in.: grozik, polka węgierka, polonez, litery, fafur , jedliniok, krakowiak, a także działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor.

Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach. Tematyka warsztatów pogrupowana jest w trzy bloki tematyczne: „Na śląską nutę”, „Ludowa kapela” i „Krakowskim cwałem…”

Warsztaty są kontynuacją działań realizowanych pod tym samym tytułem z wykorzystaniem oryginalnej publikacji „Inspirowane folklorem”, lecz aby wziąć udział w szkoleniu nie jest konieczne uczestnictwo w jego pierwszej części. Podobnie jak w pierwszej części tak i w drugiej gwarantujemy dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością artystyczną.

Prowadzący: Mirosław Bzowski

15 godz. dydaktycznych

Kodowanie bez prądu – wprowadzenie w świat programowania

Warsztaty kierowane do nauczycieli klas I-III.

W programie zabawy i gry wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów. Przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność, analizowanie i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, przekładanie kodu na konkretne działania oraz sposoby samodzielnego wykonania plansz i rekwizytów do działań.

W programie również zabawy rytmiczne i ruchowe.

Uczestnik warsztatów:

 • nabędzie umiejętności stosowania prostych i efektywnych metod pracy pozwalających uczniom na samodzielne odkrywanie i doświadczanie w obszarze programowania bez wykorzystania komputerów,
 • pozna proste zabawy w programowaniu liniowym i binarnym,
 • zapozna się z podstawowymi pojęciami programistycznymi: instrukcja, algorytm, instrukcja warunkowa, pętla oraz symbolami graficznymi do tworzenia algorytmów,
 • nabędzie umiejętność wykorzystania kartki papieru do samodzielnego tworzenia przez dzieci kart pracy do działań z kodowaniem oraz wykorzystania prostych i dostępnych materiałów,
 • uświadomi sobie możliwość przełożenia gier z programów komputerowych kierowanych do dzieci na działania bez komputerów – bez prądu,
 • uświadomi sobie znaczenie aktywności uczniów oraz potrzebę wykorzystywania gier i zabaw w edukacji dzieci w obszarze programowania.

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin: 5-6

Matematyka, rytm i logika - uczymy się bawiąc

Warsztaty adresowane są do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i nauczycieli z przedszkoli prowadzących grupy 6- latków

W programie zabawy i gry matematyczne oparte na ruchu, muzyce, działaniach plastycznych oraz logicznym myśleniu z wykorzystaniem prostych materiałów (papieru, butelek, hula-hopów, instrumentów perkusyjnych).

Przykłady zabaw rozwijających logiczne myślenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, poszukiwanie i odczytywanie informacji, nabywanie umiejętności i sprawności rachunkowych oraz sposoby samodzielnego wykonania prostych kart pracy do zadań logicznych, zabawek zręcznościowych.

W programie również zabawy rytmiczne, zabawy powitalne i pożegnalne.

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 5-10

Uczeń, klasa, szkoła - uczymy się bawiąc

Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców klas IV- VI oraz nauczycieli ze świetlic. W programie propozycje zabaw na dobry początek, na imiona, bliższe poznanie, metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”) oraz 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę. Uczestnik warsztatów nabywa także umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych. Zabawy na imiona są z warsztatów „METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY” .

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 10

Rodzina, dom i jego mieszkańcy - uczymy się bawiąc

Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W programie propozycje działań i zabaw rozwijających słownictwo i operowanie nim, pobudzających aktywne słuchanie, kojarzenie, abstrahowanie oraz ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą dzieci. Zabawy wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, rytmizację, improwizację słowną i ruchową, działania twórcze i plastyczne. Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej, nabywają umiejętności wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych, a także poznają propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Uczymy się bawiąc - Literą, sylabą, wyrazem i zdaniem

Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W programie propozycje działań i zabaw w edukacji polonistycznej wspomagające podstawowe umiejętności dzieci związane z literami, sylabami, wyrazami i zdaniami. Zabawy wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację, działania plastyczne, twórcze oraz proste i dostępne materiały. Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej wyposażające dzieci w umiejętności czytania i pisania potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów. Nabywają umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych, a także poznają propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata

Autorka: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Jak ciekawie prowadzić zajęcia z grupą – wykorzystanie gier, rekwizytów i plansz dydaktycznych

W programie przykłady wykorzystania dużych plansz edukacyjnych w różnych kierunkach edukacji – przykłady zabaw doskonalących obliczenia matematyczne, pojęcia dotyczące podstawowych figur matematycznych, orientację w przestrzeni, zabawy językowe, pogłębiające słownictwo i operowanie nim, ćwiczące pamięć, spostrzeganie, analizowanie, kojarzenie, abstrahowanie, pobudzające aktywne słuchanie, zabawy ruchowe oraz przykłady wykorzystania gier logicznych w pracy z grupą.

Autor: Lucyna Bzowska

Ilość godzin: 5

Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy pedagogiki zabawy. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody: organizacji sytuacji początkowych w grupie, rozluźniające i integrujące, prowadzenia dyskusji, informacji zwrotnych, naukę kilkunastu tańców integracyjnych, kilku-dziesięciu zabaw dla małych i dużych grup. Warsztaty są znakomitą propozycją dla grup, które zamierzają włączyć metody aktywizujące do swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także seniorami.

Prowadząca: Lucyna Bzowska

Ilość godzin: 15-20

Uczymy się bawiąc - proste tańce integracyjne, zabawy i działania plastyczne

Warsztaty adresowane są do osób pracujących z dziećmi (przedszkole, nauczanie początkowe). Uczestnicy poznają 28 prostych i ciekawych zabaw, tańców integracyjnych (w tym 6 tańców na siedząco) opartych na znanych piosenkach dla dzieci m.in.: Wracamy z wakacji, Jabłka, W kasztanowym mieście, Jesień – jesieniucha, Jesienna narzeczona, Walczyk na ślizgawce, Jedzie grudzień, W karnawale, Najłatwiejsze ciasto w świecie, Pisanki, Daj rękę wiosenko, Jesteśmy kroplami tęczy, Po łące biega lato, Pan kolejarz, Nie siedź w kącie, Piłka Oli. W programie są zawarte również propozycje zabaw rytmicznych przygotowujących do wprowadzania tańców, a także działania plastyczne, metody twórczego myślenia nawiązujące tematycznie do bloków tanecznych (powrót z wakacji, jesień, zima, święta, wiosna, lata, wakacyjne podróże) oraz zabawa fabularyzowana „Pojedziemy gdzieś daleko”. Do opracowania zabaw i tańców integracyjnych został wykorzystany ogólnie dostępny materiał muzyczny stanowiący załącznik następujących publikacji: Abc zabawy słowno-muzyczne sześciolatków część 1 i 2, wydawnictwo WSiP,
Tańce i zabawy dla grupy, wydawnictwo Klanza.

Autorzy : Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski, Liliana Fularz

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Uczymy się bawiąc – działania twórcze w kształceniu zintegrowanym część I i II

Program adresowany jest do nauczycieli i studentów kształcenia zintegrowanego. Uczestnicy warsztatu poznają metody rozwijające twórcze myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość, pogłębiające słownictwo i operowanie nim, pobudzające aktywne słuchania, kojarzenie, abstrahowanie, metody rozluźniające związane z ruchem, śpiewem, tańcem i plastyką oraz propozycje wykorzystania tych metod w kształceniu zintegrowanym.

Autor: Lucyna Bzowska

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Uczymy się bawiąc na wycieczce i zielonej szkole

Warsztaty przygotowują do prowadzenia różnorodnych zajęć odbywających się poza klasą: na szkolnym podwórku, na wycieczce w parku, w lesie i na „zielonej szkole”. W programie proponujemy ciekawe działania twórcze, pogłębiające kontakt z przyrodą, ruchowe, plastyczne, muzyczne i wiele innych oraz omówienie propozycji zawartych w książkach „Uczymy się bawiąc”. Warsztat adresujemy przede wszystkim do nauczycieli klas I-III.

Autorzy: Lucyna Bzowska, Renata Kownacka

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Uczymy się bawiąc – zajęcia i zabawy fabularyzowane w kształceniu zintegrowanym

Warsztaty przygotowują do prowadzenia różnorodnych zajęć w formie zabaw fabularyzowanych z małą i większą grupą, które mogą być wykorzystane do opracowania określonego cyklu tematycznego, zorganizowania imprezy okolicznościowej lub uroczystości w szkole, przedszkolu, na boisku, w parku, w przedszkolnym ogrodzie lub na wycieczce i zielonej szkole. Uczestnicy poznają ciekawe zabawy i działania ruchowe, plastyczne, muzyczne, dowiadują się jak tworzyć narrację łączącą poszczególne etapy zabawy fabularyzowanej, w jaki sposób aktywizować i angażować do wspólnej zabawy rodziców. W programie przeprowadzenie zabaw fabularyzowanych „W krainie bajek” i „Wielka wyprawa” oraz realizacja scenariuszy zajęć: „Jesteśmy już uczniami”, „Klasowe mikołajki”, „Imieniny klasy”, omówienie propozycji zabaw i zajęć fabularyzowanych opisanych w książkach „Uczymy się bawiąc” oraz zasad organizacji dużych imprez w szkole. Warsztaty adresujemy przede wszystkim do nauczycieli klas 1-3.

Autorzy: Lucyna Bzowska i Renata Kownacka

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, klas pierwszych i innych osób pracujących z dziećmi w wieku 5-8 lat. Uczestnicy warsztatów poznają nowatorskie propozycje metod przygotowujących do nauki w szkole, rytmiczne wierszyki, zabawy literą, słowem, zdaniem, zabawy matematyczne, zabawy z rekwizytami. W programie również propozycje dotyczące działalności muzycznej, ruchowej, plastycznej oraz zabawy fabularyzowane.

Autorzy: Lucyna Bzowska, Liliana Fularz, Renata Kownacka

Ilość godzin dydaktycznych: 15

Kwiaty z bibuły i krepiny

Warsztaty zapoznają uczestników z prostymi technikami wykonania różnych gatunków kwiatów z bibuły i krepiny (w zależności od pory roku) oraz przykładami ich wykorzystania w dużych dekoracjach przestrzennych.
Propozycje warsztatów:

 • wielkanocne cuda (pisanki – gęsie jajka malowane akrylem, palmy, bazie, forsycje)
 • wiosenne kwiaty (żonkile, krokusy, przebiśniegi, zawilce, forsycje, konwalie, tulipany)
 • kwiaty naszych pól i łąk (zboża, maki, chabry, margaretki)
 • jesień w ogrodzie i parku (słoneczniki, astry, chryzantemy, jarzębina, wrzosy, marcinki, aksamitki, rudbekia, cynie)
 • świąteczne stroiki (gałązki świerku, szyszki, gwiazdy betlejemskie)
 • kwiaty z bibuły i krepiny (róże na kilka sposobów, irysy)

Prowadząca: Lucyna Bzowska

Ilość godzin: 5-10

Czytaj tańcz i baw się z nami - zabawy na każdy czas. Część I i II

Wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej.

Warsztaty adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, studenci pedagogiki.

W programie szkolenia m.in. wykorzystanie tekstów literackich do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach młodszych wybranymi elementami Edukacji przez ruch D. Dziamskiej. Tworzenie książeczki na bazie utworów literackich dla dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod plastycznych, i zabaw (ćwiczeń) matematycznych. Praca na dużych formatach szarego papieru. Zabawy z wachlarzem równoważnym, pokazanie wzrostu rośliny cebulowej i wiele innych.

Korzyści dla uczestników i placówki:
Poznanie i doskonalenie umiejętności stosowania wybranych elementów Systemu Edukacji przez ruch w pracy z dziećmi. Zdobycie interesujących pomysłów na przeprowadzenie zajęć z tekstami literackimi w inny sposób. Poznanie pracy z kartką papieru.

Autor: Małgorzata Krystyańczuk

Ilość godzin: 5-10

Legendy i nie tylko

Wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej. Część I i II

Warsztaty dedykowane nauczycielom wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, studenci pedagogiki.

W programie szkolenia m.in. wykorzystanie tekstów literackich do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach młodszych wybranymi elementami Edukacji przez ruch D.Dziamskiej. Tworzenie książeczki na bazie utworów literackich dla dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod plastycznych, i zabaw (ćwiczeń) matematycznych. Praca na dużych formatach szarego papieru. Zabawy z wachlarzem równoważnym, pokazanie wzrostu rośliny cebulowej i wiele innych. Wprowadzenie liter w przystępny dla dzieci sposób wykorzystując wiedzę matematyczną i przyrodniczą.

Korzyści dla uczestników i placówki:
Poznanie i doskonalenie umiejętności stosowania wybranych elementów Systemu Edukacji przez ruch w pracy z dziećmi. Zdobycie interesujących pomysłów na przeprowadzenie zajęć z tekstami literackimi w inny sposób. Poznanie pracy z kartką papieru. Poznanie nowego sposobu wprowadzania liter.

Autor: Małgorzata Krystyańczuk

Ilość godzin: 5-10

Zabawy z sylabami (Nowość! Warsztaty gościnne)

Szybka i efektywna nauka czytania z wykorzystaniem Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania.

Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W programie: zapoznanie z Symultaniczno-Sekwencyjną Nauką Czytania (Metoda Krakowska).

Warsztaty przygotowują do prowadzenia zajęć dla dzieci, które uczą się czytać, z wykorzystaniem sylab w określonej kolejności w połączeniu z metodami aktywizującymi.

Uczestnicy poznają ciekawe zabawy muzyczne, ruchowe, powitalne, wprowadzające nowe sylaby oraz utrwalające znane sylaby. Ponadto propozycje zabaw do konkretnych bloków tematycznych. Przewidziane są również zabawy fabularyzowane oraz kodowanie sylabowe.

Uczestnicy warsztatów nabywają także umiejętności wykorzystywania tradycyjnych zabaw (zabawa „w chowanego”, memory, bingo, statki) oraz modyfikowania znanych zabaw do nauki czytania (spinner, stonoga), a także wykorzystywanie rekwizytów i tworzenie prostych pomocy do zabaw sylabami.

Autor: Alina Godlewska

Liczba godzin: 5

O II Wojnie Światowej inaczej – metody aktywizujące w pracy z dziećmi (Nowość! Warsztaty gościnne)

Warsztaty skierowane są do nauczycieli j. polskiego i historii (możliwość korelacji) klas 4-6.

W programie propozycje działań z wykorzystaniem różnych aktywności:

 • plastyka – twórcze plakaty tematyczne do dyskusji,
 • ruch (praca z tekstami) – „Poczta polowa”, „Memory – szukam, poznaję, mam!” „Puzzle – odbudowujemy Warszawę”,
 • układ choreograficzny do piosenki „Warszawo ma” z wykorzystaniem prostego rekwizytu.

Większość zaproponowanych działań pozwala na łączenie wiedzy historycznej z zagadnieniami z j. polskiego

Autorka: Iwona Kubacka

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Co służy uczeniu się? (Nowość! Warsztaty gościnne)

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz wszystkich osób pracujących w edukacji. Podczas zajęć odkrywamy odpowiedzi na pytania:

 • Jak uczy się mózg?  (elementy neurodydaktyki);
 • Co motywuje do działania? (motywacja zewnętrzna i wewnętrzna);
 • Co z karą i nagrodą? Czy działają? (ośrodek nagrody i kary w mózgu);
 • Czemu służy szkolna ocena?
 • Jak tworzyć przestrzeń służącą uczeniu się?
 • Jak organizować proces dydaktyczny zgodny z naturalnymi preferencjami pracy mózgu?

Warsztaty oparte na podstawowych założeniach neurodydaktyki, czyli nauczaniu przyjaznym mózgowi.

Prowadzący: Marta Bodziony

Ilość godzin: 4-10

Wygrany - wygrany, czyli o sposobach na dobrą komunikację. (Nowość! Warsztaty gościnne)

Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, podczas których trenujemy własne umiejętności komunikacyjne w celu podniesienia ich efektywności.

Podczas zajęć odkrywamy zagadnienia dotyczące:

 • znaczenia procesu komunikowania się w szkole;
 • zasad jasnego komunikowania się;
 • komunikatu „Ja” i informacji zwrotnej jako skutecznego narzędzia porozumiewania się;
 • komunikacji bez przemocy wg. Rosenberga;
 • parafrazowania i dopytywania;
 • sztuka zadawania pytań;
 • komunikacji rodzica, dziecka i dorosłego – elementy analizy transakcyjnej;
 • bariery utrudniających skuteczną komunikację.

Prowadzący: Marta Bodziony

Ilość godzin: 4-10

Przepis na wystarczająco dobrą wywiadówkę (Nowość! Warsztaty gościnne)

Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji i organizacji współpracy z rodzicami swoich uczniów.

 • Efektywna komunikacja;
 • Nauczyciel kontra rodzic – starcie kompetencji;
 • Sztuka budowania dobrych relacji (wygrany – wygrany);
 • Asertywność w relacji z rodzicem;
 • Podstawowe zasady autoprezentacji.

Prowadzący: Marta Bodziony

Ilość godzin: 3-6

Wykorzystanie robotów edukacyjnych Ozobot i Lego Wedo w nauce programowania (Nowość! Warsztaty gościnne)

Warsztaty kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W programie warsztatów:

 • Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
 • Wykorzystanie robotów edukacyjnych Ozobot i Lego Wedo w nauce programowania.
 • Włączanie treści programistycznych do różnych zajęć.
 • Programowanie robotów offline – za pomocą kartki papieru i kolorowych pisaków.
 • Programowanie online za pomocą bloczków w darmowych aplikacjach – warunki, pętle, elementy logiki.
 • Proste maszyny i wykorzystanie czujników w programowaniu.
 • Aplikacje do nauki programowania: Scratch Junior, Scratch, Baltie…

Autor: Marek Fularz

Ilość godzin: 4-5

adminOferta warsztatowa