Szkolenia dla zorganizowanych grup

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Bogatyni działające w ramach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Bogatyni jest wpisane do prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr 2/2013.

Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

W Centrum Szkoleniowym mogą Państwo zamówić warsztaty metodyczne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt unijny, wolontariuszy itp.). Zajęcia mogą odbywać się na terenie Państwa placówki.


POLSKA – NIEPODLEGŁOŚĆ I TRADYCJA (nowość)
Prowadzący: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski
(5-8 godz. dydakt.)

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego.
W programie warsztatów między innymi: zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii
i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, Ojciec Wirgiliusz…) . Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, Krakowiak). Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych, a także przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających i utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach.

Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady organizowania Karuzeli – imprezy dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości oraz nauczyć się improwizacji taneczno-ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów F. Chopina.

W programie warsztatów znajdą się także propozycje tańców integracyjnych i proste układy
choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, Legiony) oraz szereg metod rozluźniających związane z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujące tematycznie do Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości.


WYKORZYSTANIE ROBOTÓW EDUKACYCJNYCH OZOBOT I LEGO WEDO W NAUCE PROGRAMOWANIA.
(nowość!)
Autor: Marek Fularz
Ilość godzin: 4-5

Warsztaty kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W programie warsztatów:

- Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

- Wykorzystanie robotów edukacycjnych Ozobot i Lego Wedo w nauce programowania.

- Włączanie treści programistycznych do różnych zajęć.

- Programowanie robotów offline - za pomocą kartki papieru i kolorówych pisaków.

- Programowanie online za pomcą bloczków w darmowych aplikacjach - warunki, pętle, elementy
logiki.

- Proste maszyny i wykorzystanie czujników w programowaniu.

- Aplikacje do nauki programowania: Scratch Junior, Scratch, Baltie...

TANECZNE SPOTKANIA Z KLANZĄ CZ. I
Prowadzący: Mirosław Bzowski
(15 godz. dydakt.)
Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego. Uczestnictwo
w warsztatach rozwija i poszerza umiejętności taneczne(w obszarze integracji i budowania więzi
w grupie), rozwija świadomość własnego ciała, wyzwala i rozwija różne sposoby twórczej ekspresji
( ruchowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej), doświadcza pracy w grupie. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi. Uczestnicy aktywnie poznają tańce integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe, poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie, w parach i grupach.
Program zawiera naukę tańców: Polka cygańska, Taniec Patryka, Mechol al achat, Chulu, Wiwat, Alunelul, Na zielonej wyspie, Plejskovac kolo, Yossies lied, Walenki, Kuckuckspolka, Cosiros, Wszyscy razem, Klaskany, Lelija, Walc meksykański.

TANECZNE SPOTKANIA Z KLANZĄ CZ. II
Prowadzący: Mirosław Bzowski
(15 godz. dydakt.)
Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego. Program zawiera:- zapoznanie i naukę uczestników 16 tańców integracyjnych opartych na tradycyjnych tańcach z różnych stron świata i melodiach ludowych między innymi: Promoroaga, Crazy Daisy mixer, , Marsz, Circassian Circle, Wesoły Szkot, Wielkopolskie zaślubiny, Czas powrotu, Eretz Eretz, Triolett, Na cztery, Misir Lou , Pach Pi, Al Achat, Mayim, Mayim, Katia.


FOLKOWA ZABAWA – INTEGRACYJNE FORMY POLSKICH TAŃCÓW LUDOWYCH.

Prowadzący: Mirosław Bzowski
(15 godz. dydakt.)
Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych
i kulturalno – oświatowych. Program zawiera naukę 14 tańców i 4 zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur, motywów tanecznych polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tekstów i melodii ludowych. Nieskomplikowane układy taneczne m.in. poloneza, kujawiaka, krakowiaka, polki, trojaka, owczareczka, polki tramblanki, liter, walczyka lubelskiego, mamlasa, proste i ciekawie zaaranżowane melodie, wesołe teksty piosenek oraz działania plastyczne gwarantują dużą dawkę dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia, a także obcowania z folklorem – naszym narodowym dziedzictwem.


FOLKOWA ZABAWA – INTEGRACYJNE FORMY POLSKICH TAŃCÓW LUDOWYCH część 2.

Prowadzący: Mirosław Bzowski
(15 godz. dydakt.)
Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych
i kulturalno – oświatowych. Program zawiera naukę kilkunastu tańców i zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur i motywów tanecznych, tekstów oraz melodii ludowych polskich tańców regionalnych takich jak: Lender, Fafur, Gacok, Krakowianka, Cieszyniok, Wiwat, Grozik, Żuraw, Bulger, Łysy, Mazurka „Na Szklanej Górze”, Nie chcę Cię znać, Polka węgierka, Wiwat marsz. Nieskomplikowane układy taneczne, proste i ciekawie zaaranżowane melodie, wesołe teksty piosenek oraz działania plastyczne gwarantują dużą dawkę dobrej zabawy, ruchu, relaksu
i odprężenia, a także obcowania z folklorem – naszym narodowym dziedzictwem.


INSPIROWANE FOLKLOREM -PROSTE TAŃCE INTEGRACYJNE, PIOSENKI, ZABAWY I DZIAŁANIA PLASTYCZNE. CZĘŚĆ I

Prowadzący: Mirosław Bzowski
(15 godz. dydakt.)
Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych
i kulturalno – oświatowych. W programie propozycje zabaw muzycznych, taneczno-ruchowych, pląsów, zabaw na powitanie i pożegnanie, proste tańce integracyjne oparte na figurach
i motywach tańców regionalnych oraz działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor, obrzędy ludowe i pory roku. Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny
i przystępny sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach. Tematyka warsztatów pogrupowana jest w trzy bloki tematyczne: „Wozy malowane”, „Na wiejskim podwórku”
i „Karuzela z porami roku”. Warsztaty gwarantują dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością.


INSPIROWANE FOLKLOREM -PROSTE TAŃCE INTEGRACYJNE, PIOSENKI, ZABAWY I DZIAŁANIA PLASTYCZNE. CZĘŚĆ II (nowość!)

Prowadzący: Mirosław Bzowski
(15 godz. dydakt.)
Warsztaty adresowane są do nauczycieli szkół i przedszkoli oraz wychowawców placówek socjalnych
i kulturalno – oświatowych.W programie propozycje zabaw taneczno-ruchowych, pląsów, piosenek na powitanie i pożegnanie, zabaw z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz nauka prostych tańców integracyjnych opartych na figurach i motywach tańców regionalnych m.in.: grozik, polka węgierka, polonez, litery, fafur , jedliniok, krakowiak, a także działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor. Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach. Tematyka warsztatów pogrupowana jest w trzy bloki tematyczne: „Na śląską nutę”, „Ludowa kapela” i „Krakowskim cwałem…”
Warsztaty są kontynuacją działań realizowanych pod tym samym tytułem z wykorzystaniem oryginalnej publikacji „Inspirowane folklorem”, lecz aby wziąć udział w szkoleniu nie jest konieczne uczestnictwo w jego pierwszej części. Podobnie jak w pierwszej części tak i w drugiej gwarantujemy dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością artystyczną.


KODOWANIE BEZ PRĄDU – WPROWADZENIE W ŚWIAT PROGRAMOWANIA
Autorka: Lucyna Bzowska
Ilość godzin: 5-6

Warsztaty kierowane do nauczycieli klas I-III.
W programie zabawy i gry wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów. Przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność, analizowanie i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, przekładanie kodu na konkretne działania oraz sposoby samodzielnego wykonania plansz i rekwizytów do działań.
W programie również zabawy rytmiczne i ruchowe.

Uczestnik warsztatów:
- nabędzie umiejętności stosowania prostych i efektywnych metod pracy pozwalających uczniom
na samodzielne odkrywanie i doświadczanie w obszarze programowania bez wykorzystania
komputerów,
- pozna proste zabawy w programowaniu liniowym i binarnym,
- zapozna się z podstawowymi pojęciami programistycznymi: instrukcja, algorytm, instrukcja
warunkowa, pętla oraz symbolami graficznymi do tworzenia algorytmów,
- nabędzie umiejętność wykorzystania kartki papieru do samodzielnego tworzenia przez dzieci kart
pracy do działań z kodowaniem oraz wykorzystania prostych i dostępnych materiałów,
- uświadomi sobie możliwość przełożenia gier z programów komputerowych kierowanych do dzieci na
działania bez komputerów – bez prądu,
- uświadomi sobie znaczenie aktywności uczniów oraz potrzebę wykorzystywania gier i zabaw w
edukacji dzieci w obszarze programowania.

 

TYTUŁ WARSZTATÓW:
MATEMATYKA, RYTM I LOGIKA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC
Autorka: Lucyna Bzowska
Ilość godzin dydaktycznych: 5-10
Warsztaty adresowane są do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i nauczycieli z przedszkoli prowadzących grupy 6- latków
W programie zabawy i gry matematyczne oparte na ruchu, muzyce, działaniach plastycznych oraz logicznym myśleniu z wykorzystaniem prostych materiałów (papieru, butelek, hula-hopów, instrumentów perkusyjnych).
Przykłady zabaw rozwijających logiczne myślenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, poszukiwanie i odczytywanie informacji, nabywanie umiejętności i sprawności rachunkowych oraz sposoby samodzielnego wykonania prostych kart pracy do zadań logicznych, zabawek zręcznościowych.
W programie również zabawy rytmiczne, zabawy powitalne i pożegnalne.

TYTUŁ WARSZTATÓW :
UCZEŃ, KLASA, SZKOŁA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC
Autorka: Lucyna Bzowska
Ilość godzin dydaktycznych: 10
Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców klas IV- VI oraz nauczycieli ze świetlic. W programie propozycje zabaw na dobry początek, na imiona, bliższe poznanie, metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły
w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”) oraz 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę. Uczestnik warsztatów nabywa także umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych. Zabawy na imiona są z warsztatów „METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY” .


RODZINA, DOM I JEGO MIESZKAŃCY - UCZYMY SIĘ BAWIĄC
Autorka: Lucyna Bzowska
Ilość godzin dydaktycznych: 5
Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W programie propozycje działań
i zabaw rozwijających słownictwo i operowanie nim, pobudzających aktywne słuchanie, kojarzenie, abstrahowanie oraz ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą dzieci. Zabawy wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, rytmizację, improwizację słowną i ruchową, działania twórcze i plastyczne. Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej, nabywają umiejętności wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych, a także poznają propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.


UCZYMY SIĘ BAWIĄC - LITERĄ, SYLABĄ, WYRAZEM I ZDANIEM
Autorka: Lucyna Bzowska
Ilość godzin dydaktycznych: 5
Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W programie propozycje działań
i zabaw w edukacji polonistycznej wspomagające podstawowe umiejętności dzieci związane z literami, sylabami, wyrazami i zdaniami. Zabawy wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację, działania plastyczne, twórcze oraz proste i dostępne materiały. Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej wyposażające dzieci w umiejętności czytania i pisania potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów. Nabywają umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych, a także poznają propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata

TYTUŁ WARSZTATÓW :
JAK CIEKAWIE PROWADZIĆ ZAJĘCIA Z GRUPĄ – WYKORZYSTANIE GIER, REKWIZYTÓW I PLANSZ DYDAKTYCZNYCH
Autor: Lucyna Bzowska
Ilość godzin: 5
W programie przykłady wykorzystania dużych plansz edukacyjnych w różnych kierunkach edukacji – przykłady zabaw doskonalących obliczenia matematyczne, pojęcia dotyczące podstawowych figur matematycznych, orientację w przestrzeni, zabawy językowe, pogłębiające słownictwo i operowanie nim, ćwiczące pamięć, spostrzeganie, analizowanie, kojarzenie, abstrahowanie, pobudzające aktywne słuchanie, zabawy ruchowe oraz przykłady wykorzystania gier logicznych w pracy z grupą.


METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY
Prowadząca: Lucyna Bzowska
Ilość godzin: 15-20

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy pedagogiki zabawy. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody: organizacji sytuacji początkowych w grupie, rozluźniające i integrujące, prowadzenia dyskusji, informacji zwrotnych, naukę kilkunastu tańców integracyjnych, kilku-dziesięciu zabaw dla małych i dużych grup. Warsztaty są znakomitą propozycją dla grup, które zamierzają włączyć metody aktywizujące do swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także seniorami.


UCZYMY SIĘ BAWIĄC - PROSTE TAŃCE INTEGRACYJNE, ZABAWY
I DZIAŁANIA PLASTYCZNE

Autorzy : Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski, Liliana Fularz
Ilość godzin dydaktycznych: 15
Warsztaty adresowane są do osób pracujących z dziećmi (przedszkole, nauczanie początkowe). Uczestnicy poznają 28 prostych i ciekawych zabaw, tańców integracyjnych (w tym 6 tańców na siedząco) opartych na znanych piosenkach dla dzieci m.in.: Wracamy z wakacji, Jabłka,
W kasztanowym mieście, Jesień – jesieniucha, Jesienna narzeczona, Walczyk na ślizgawce, Jedzie grudzień, W karnawale, Najłatwiejsze ciasto w świecie, Pisanki, Daj rękę wiosenko, Jesteśmy kroplami tęczy, Po łące biega lato, Pan kolejarz, Nie siedź w kącie, Piłka Oli. W programie są zawarte również propozycje zabaw rytmicznych przygotowujących do wprowadzania tańców, a także działania plastyczne, metody twórczego myślenia nawiązujące tematycznie do bloków tanecznych (powrót z wakacji, jesień, zima, święta, wiosna, lata, wakacyjne podróże) oraz zabawa fabularyzowana "Pojedziemy gdzieś daleko". Do opracowania zabaw i tańców integracyjnych został wykorzystany ogólnie dostępny materiał muzyczny stanowiący załącznik następujących publikacji:
Abc zabawy słowno-muzyczne sześciolatków część 1 i 2, wydawnictwo WSiP,
Tańce i zabawy dla grupy, wydawnictwo Klanza.


UCZYMY SIĘ BAWIĄC – DZIAŁANIA TWÓRCZE W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM CZĘŚĆ I i II

Autor: Lucyna Bzowska
Ilość godzin dydaktycznych: 15
Program adresowany jest do nauczycieli i studentów kształcenia zintegrowanego. Uczestnicy warsztatu poznają metody rozwijające twórcze myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość, pogłębiające słownictwo i operowanie nim, pobudzające aktywne słuchania, kojarzenie, abstrahowanie, metody rozluźniające związane z ruchem, śpiewem, tańcem i plastyką oraz propozycje wykorzystania tych metod w kształceniu zintegrowanym.


UCZYMY SIĘ BAWIĄC NA WYCIECZCE I ZIELONEJ SZKOLE

Autorzy: Lucyna Bzowska, Renata Kownacka
Ilość godzin dydaktycznych: 15
Warsztaty przygotowują do prowadzenia różnorodnych zajęć odbywających się poza klasą: na szkolnym podwórku, na wycieczce w parku, w lesie i na „zielonej szkole”. W programie proponujemy ciekawe działania twórcze, pogłębiające kontakt z przyrodą, ruchowe, plastyczne, muzyczne i wiele innych oraz omówienie propozycji zawartych w książkach „Uczymy się bawiąc”. Warsztat adresujemy przede wszystkim do nauczycieli klas I-III.


UCZYMY SIĘ BAWIĄC – ZAJĘCIA I ZABAWY FABULARYZOWANE
W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM
Autorzy: Lucyna Bzowska i Renata Kownacka
Ilość godzin dydaktycznych: 15
Warsztaty przygotowują do prowadzenia różnorodnych zajęć w formie zabaw fabularyzowanych z małą i większą grupą, które mogą być wykorzystane do opracowania określonego cyklu tematycznego, zorganizowania imprezy okolicznościowej lub uroczystości w szkole, przedszkolu, na boisku, w parku, w przedszkolnym ogrodzie lub na wycieczce i zielonej szkole. Uczestnicy poznają ciekawe zabawy i działania ruchowe, plastyczne, muzyczne, dowiadują się jak tworzyć narrację łączącą poszczególne etapy zabawy fabularyzowanej, w jaki sposób aktywizować i angażować do wspólnej zabawy rodziców. W programie przeprowadzenie zabaw fabularyzowanych "W krainie bajek" i "Wielka wyprawa" oraz realizacja scenariuszy zajęć: "Jesteśmy już uczniami", "Klasowe mikołajki", "Imieniny klasy", omówienie propozycji zabaw i zajęć fabularyzowanych opisanych w książkach "Uczymy się bawiąc" oraz zasad organizacji dużych imprez w szkole. Warsztaty adresujemy przede wszystkim do nauczycieli klas 1-3.

 


UCZYMY SIĘ BAWIĄC W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
Autorzy: Lucyna Bzowska, Liliana Fularz, Renata Kownacka
Ilość godzin dydaktycznych: 15
Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, klas pierwszych i innych osób pracujących
z dziećmi w wieku 5-8 lat. Uczestnicy warsztatów poznają nowatorskie propozycje metod przygotowujących do nauki w szkole, rytmiczne wierszyki, zabawy literą, słowem, zdaniem, zabawy matematyczne, zabawy z rekwizytami. W programie również propozycje dotyczące działalności muzycznej, ruchowej, plastycznej oraz zabawy fabularyzowane.

 

TYTUŁ WARSZTATÓW :
KWIATY Z BIBUŁY I KREPINY
Prowadząca: Lucyna Bzowska
Ilość godzin: 5-10
Warsztaty zapoznają uczestników z prostymi technikami wykonania różnych gatunków kwiatów
z bibuły i krepiny (w zależności od pory roku) oraz przykładami ich wykorzystania w dużych dekoracjach przestrzennych.
Propozycje warsztatów:

  • wielkanocne cuda (pisanki – gęsie jajka malowane akrylem, palmy, bazie, forsycje)
  • wiosenne kwiaty (żonkile, krokusy, przebiśniegi, zawilce, forsycje, konwalie, tulipany)
  • kwiaty naszych pól i łąk (zboża, maki, chabry, margaretki)
  • jesień w ogrodzie i parku (słoneczniki, astry, chryzantemy, jarzębina, wrzosy, marcinki, aksamitki, rudbekia, cynie)
  • świąteczne stroiki (gałązki świerku, szyszki, gwiazdy betlejemskie)
  • kwiaty z bibuły i krepiny (róże na kilka sposobów, irysy)

A ponadto wszystkie propozycje warsztatów
z oferty ogólnopolskiej KLANZY między innymi:


„DZIECIAKI NA SCENIE – MAMY PRZEDSTAWIENIE! - ZABAWY W TEATR.
CZARODZIEJSKIE MASAŻYKI, ZABAWNE WIERSZYKI ORAZ MAGICZNE DYKTANDA GRAFICZNE”. (nowość w ofercie KLANZY!!!)

Prowadzące: Irena Kalinowska, Małgorzata Mirowska (Trenerki PSPiA KLANZA)

Ilość godzin: 15 (dydaktycznych)


Zapraszamy nauczycieli z przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego na warsztaty, które pomogą w odpowiedzi na pytania:

Jak łatwo nauczyć dzieci orientacji w przestrzeni i przygotować do nauki pisania?
Jak bawić się, by wydłużyć czas koncentracji?

Jak w ciekawy sposób rozwijać pamięć wzrokową?
Jak relaksować dzieci po wysiłku edukacyjnym?

Jak stworzyć przedstawienie z dzieciakami?
Jak sprawić, by dzieci dobrze poczuły się na scenie, były twórcze i aktywne, by stały się sprawcami sukcesu?
W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane autorskie teksty masażyków, dyktand graficznych i wierszyków do rysowania oraz sposobów ich wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. W programie również: gotowe scenariusze trzech spektakli o różnorodnej tematyce i stopniu trudności. Gotowe pomysły na scenografię, kostiumy, ruch sceniczny i tańce.


KRESKA, RYTM I KROPKA DLA DZIECI ZE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
I ŻŁOBKA - WIOSNA – LATO (NOWOŚĆ)

 

Prowadząca: Elżbieta Furmańska
Ilość godzin: 10 -15
Warsztaty dla nauczycieli żłobków i przedszkoli. Tematyka bliska małemu dziecku – misie, kotki, deszczyk, mama i tata, ślimaczek, ptaszki zimą, choinka, zajączek i inne. Do każdej pracy plastycznej piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe, tańce, masażyki, zabawy paluszkowe.
W programie warsztatów między innymi: blok działań plastycznych opartych o kreskę, kropkę i ruch
w połączeniu z muzyką na każdą porę roku. Tematyczne obrazy, małe i duże powierzchnie, barwne
i kontrastowe materiały. Blok działań muzyczno- ruchowych – wykorzystanie muzyki w rytmie dnia, roku itp., proste układy taneczne. Dekoracje do przedszkola i żłobka wykonane wspólnie z maluchami. Masażyki pleców. Maluszkowa gimnastyka buzi i języka – wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Zabawy ruchowe w rytm łatwych wierszyków. Zabawy paluszkowe.

 


KRESKA, RYTM I KROPKA DLA DZIECI ZE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
I ŻŁOBKA - JESIEŃ- ZIMA (NOWOŚĆ)

 

Prowadząca: Elżbieta Furmańska
Ilość godzin: 10 -15
Warsztaty dla nauczycieli żłobków i przedszkoli. Tematyka bliska małemu dziecku – misie, kotki, deszczyk, mama i tata, ślimaczek, ptaszki zimą, choinka, zajączek i inne. Do każdej pracy plastycznej piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe, tańce, masażyki, zabawy paluszkowe.
W programie warsztatów między innymi: blok działań plastycznych opartych o kreskę, kropkę i ruch
w połączeniu z muzyką na każdą porę roku. Tematyczne obrazy, małe i duże powierzchnie, barwne
i kontrastowe materiały. Blok działań muzyczno- ruchowych – wykorzystanie muzyki w rytmie dnia, roku itp., proste układy taneczne. Dekoracje do przedszkola i żłobka wykonane wspólnie z maluchami. Masażyki pleców. Maluszkowa gimnastyka buzi i języka – wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Zabawy ruchowe w rytm łatwych wierszyków. Zabawy paluszkowe.


WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA - WIOSNA , LATO CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ
Prowadząca: Elżbieta Furmańska
Ilość godzin: 15
Warsztaty prezentują wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej wraz z praktycznymi pomysłami na zastosowanie ich w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tematyka ćwiczeń graficznych oraz zabaw i tańców dotyczy tematyki wiosenno-letniej. Program zajęć adresowany do nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, realizuje założenia integracji sensorycznej, wspomagającej proces zapamiętywania a więc i uczenia się. U podstaw Edukacji przez ruch leżą zaobserwowane przez autorkę zależności pomiędzy ruchem a prawidłowym rozwojem człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi i całego organizmu; ćwiczenia rytmicznej manipulacji z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych; graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralną wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie z wykorzystaniem przestrzennych i płaskich technik origami; zabawy przy muzyce oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych.

TYTUŁ WARSZTATÓW :
WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA – JESIEŃ, ZIMA CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ”
Prowadząca: Elżbieta Furmańska
Ilość godzin: 15
Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej i są kontynuacją poprzedniego cyklu pod ty samym tytułem. Edukacji przez ruch to zbiór wielu ćwiczeń opartych na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka
i usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała, prowadząc do powstania pracy plastycznej. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu (zróżnicowanie ćwiczeń dla różnych grup wiekowych), jak również rozwój społeczny dzieci (wspólnie z kolegami wykonywanie prac plastycznych). Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie origami oraz innych form plastycznych. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem ruchu i muzyki w przestrzeni osobistej i generalnej. W scenariuszu zajęć znajdują się również metody wstępne i integracyjne, tańce integracyjne, techniki płaskie i przestrzenne origami oraz zabawy kinezjologiczne i przykłady cykli zajęć zintegrowanych. Uczestnicy poznają nowe metody
i formy pracy poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie, w parach i grupach.

TYTUŁ WARSZTATÓW :
KIEDY MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY – WSPIERANIE ADAPTACJI MAŁYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15 -18
Warsztaty „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z najmłodszymi grupami (3-4 latkami). Celem warsztatów jest pomoc nauczycielom w pracy z najmłodszymi, dostarczenie skutecznych narzędzi, pomysłów, które ułatwią dzieciom adaptację w przedszkolu i pozwolą odnaleźć swoje miejsce w grupie, a nauczycielom pomogą w organizowaniu grupy i skutecznym działaniu. Program warsztatów zbudowany został wokół całodniowej aktywności dzieci w przedszkolu zgodnej z ramowym układem dnia, w związku z tym zawiera szereg nowych, autorskich piosenek animowanych ruchem, zabaw w kole ze śpiewem, prostych pomysłów plastycznych, nieskomplikowanych układów ruchowych. Ważnym zagadnieniem poruszanym na zajęciach są przyczyny trudności adaptacyjnych maluszków, sposoby ich pokonywania, a także właściwa i skuteczna komunikacja z rodzicami. Propozycje można wykorzystać podczas „Pasowania na przedszkolaka” oraz wszelkich innych spotkań integracyjnych z rodzicami. Propozycje nadają się również po niewielkiej modyfikacji do wykorzystania w starszych grupach przedszkolnych.

TYTUŁ WARSZTATÓW :
MALUCHY ROSNĄ… NIE TYLKO WIOSNĄ – WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU
(kontynuacja szkolenia „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”)

Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15-18
Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców i dziadków. Zawierają 20 nowych autorskich piosenek, zabaw, pląsów napisanych z myślą o pracy z najmłodszymi dziećmi. Wszystkie utwory zawarte są na płycie CD. Warsztaty są kontynuacją poszukiwań skutecznych sposobów dotyczących pracy z dzieckiem przedszkolnym, szczególnie tym najmłodszym. To materiał autorski zawierający 20 nowych piosenek, zabaw, pląsów ułatwiających nauczycielowi stworzenie wyjątkowej atmosfery w grupie, a dzieciom dający poczucie, że przedszkole jest miejscem niezwykłym, w którym każdy może czuć się dobrze i bezpiecznie. Program warsztatów zawiera propozycje zabaw przy muzyce, łatwe układy ruchowe, zabawy ze śpiewem, masażyki, ćwiczenia twórcze, a także proste pomysły plastyczne i rozwiązania scenograficzne z powszechnie dostępnych materiałów.

TYTUŁ WARSZTATÓW :
WIO KONIKU, RUSZAJ Z NAMI – ŁATWE TAŃCE Z PIOSENKAMI. NOWOCZESNE ARANŻACJE PIOSENEK ZNANYCH I POPULARNYCH
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15
Program warsztatów zawiera 13 prostych tańców i układów ruchowych do znanych i lubianych polskich melodii popularnych. Znalazły się tu takie utwory jak: My Cyganie…, Zielony Mosteczek, czy tytułowy Wio koniku. W nowych niebanalnych aranżacjach zyskały one niepowtarzalne brzmienie
i charakter. Celem warsztatów jest przekonanie jego uczestników, że tradycyjne utwory w nowym wydaniu są fantastyczną płaszczyzną spotkania dla młodszych i starszych odbiorców, a także potwierdzeniem znanej prawdy, że muzyka łączy pokolenia. Taki dobór repertuaru muzycznego sprawia, że warsztaty adresowane są do osób pracujących z praktycznie każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). W programie warsztatów znalazły się ponadto zabawy integracyjne, ćwiczenia twórcze, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych, niedrogich materiałów, blok ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.


„FILHARMONIA UŚMIECHU – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss” (Nowość)
Prowadząca: Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 10
Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego. Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę dzięki wykorzystaniu METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS. Atrakcyjny materiał muzyczny, zastosowane rekwizyty i różnorodność działań sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w dziele muzycznym, nieświadomemu poznaniu struktury utworu i zmian zachodzących w muzyce.
W programie warsztatów znalazły się łatwe układy taneczne, fabularyzacje, zabawy ruchowe, zabawy
z instrumentami, instrumentacje, partytury.


GRAMY, ŚPIEWAMY I TAŃCZYMY – Z MUZYKĄ DOBRZE SIĘ BAWIMY (Nowość)
Prowadząca: Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 5
Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do szerokiego wykorzystywania instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi. Program szkolenia obejmuje: zabawy z instrumentami perkusyjnymi, zabawy ruchowe, instrumentacje oraz łatwe układy taneczne z rekwizytami. Propozycje zawarte w szkoleniu dostarczą uczestnikom dużo dobrej zabawy, radości i odprężenia.

TYTUŁ WARSZTATÓW :
RUROWY DŻEM – PODSTAWOWE SPOSOBY WYKORZYSTANIA BUM BUM RUREK W ZABAWIE I EDUKACJI
Prowadząca: Magdalena Iwanowska
Ilość godzin: 10
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, instruktorów tańca, pracowników świetlic, studentów, rodziców i dziadków. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady gry na Bum Bum Rurkach – kolorowych, muzycznych tubach wykonanych z bezpiecznego i wytrzymałego tworzywa. Celem warsztatów jest przedstawienie sposobów wykorzystania tej innowacyjnej, niebanalnej zabawki podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, a także podczas wprowadzania dzieci i świat liter i nauki czytania oraz edukacji matematycznej. Bum Bum rurki to niezwykle prosta zabawka edukacyjna dla dzieci
i dorosłych, która daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej (może stać się wstępem do nauki gry na innych instrumentach).


DLA DZIECI, Z DZIEĆMI, O DZIECIACH – KREATYWNE PROWADZENIE GRUP DZIECIĘCYCH
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 15 -18|
Celem warsztatów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność swobodnego i otwartego sposobu pracy z dziećmi, samodzielnego „komponowania” imprez dla dzieci i rodziców. Warsztaty są próbą odpowiedzi na pytania: statyczna akademia czy swobodna forma zabawy? Perfekcyjnie przygotowany taniec czy zabawa integracyjna? Dzieci na scenie – rodzice na widowni czy wspólne działanie? Program zajęć obejmuje przede wszystkim naukę 15-tu tańców oraz wielu zabaw i ćwiczeń ułatwiających nauczycielom pracę z dziećmi i współpracę z rodzicami. Zajęcia podzielne są na trzy bloki: zabaw integracyjnych na każda okazję, tańców i zabaw ułatwiających przeprowadzenie imprezy grupowej (tzw. „blok urodzinowy”) oraz blok tzw. „hiszpański”.

 


ZABAWY I PIOSENKI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI: CZYLI JAK SPRAWIĆ, BY CZERPAĆ RADOŚĆ Z DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Ilość godzin: 18
Autorki warsztatów: „Maluchy” cz. I i II, „Wio, koniku…”, „Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach…”, zapraszają na kolejne szkolenie metodyczne oparte na nowych, autorskich piosenkach, pląsach
i zabawach. Piosenka jest bliska dziecku. Bawi, odpręża, uczy, wychowuje. Stanowi doskonałą płaszczyznę do poznania siebie, innych, donawiązania pozytywnych relacji w grupie, daje radość,
a czasami skłania do refleksji – dlatego jest tak bardzo uniwersalna. Jednocześnie piosenka, to nie tylko słowa i melodia, ale też określony rytm, ciekawa aranżacja, czy interpretacja – a każdy z tych elementów potraktowany osobno, otwiera nowe możliwości i jest źródłem niekończących się pomysłów do pracy z grupą. W warsztatach znalazły się oprócz 15 autorskich piosenek (umieszczonych na płycie CD), także zabawy ruchowe, tańce, pląsy, ćwiczenia twórcze i teatralne, łatwe działania plastyczne, pomysły na proste i efektowne rekwizyty. Propozycje te można wykorzystać m.in. podczas spotkań integracyjnych dzieci i dorosłych. Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców i dziadków.

 


ROZŚPIEWANE, ROZTAŃCZONE, ROZBAWIONE PRZEDSZKOLE – TAŃCE I ZABAWY NA RÓŻNE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

Prowadząca: Sylwia Reichel
Ilość godzin: 15
Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli rytmiki, instruktorów tańca, pracowników świetlic środowiskowych. Praca nauczyciela wymaga od wykonującej ją osoby ogromnej wiedzy, umiejętności, zaangażowania, ciągłego poszukiwania, analizowania oraz obserwowania. Jeśli spełnimy te warunki, to z pewnością będziemy odczuwać satysfakcję ze swojej pracy i zobaczymy zadowolenie w oczach naszych podopiecznych. Warsztaty „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole” to kolejna ciekawa propozycja kreatywnego prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zawierają 12 nowych, autorskich piosenek w wersji wokalnej i instrumentalnej, proste układy choreograficzne, działania plastyczne oraz wiersze na różne uroczystości przedszkolne. W programie propozycje ciekawego przygotowania m.in. przedstawień świątecznych, zabaw karnawałowych, Dnia Babci i Dziadka oraz zajęć tematycznych, związanych z porami roku.

 


EUROPA W PRZEDSZKOLU - PRZEDSZKOLAK W EUROPIE
Prowadząca: Sylwia Reichel
Ilość godzin: 10
Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, nauczycieli rytmiki, instruktorów tańca, pracowników świetlic środowiskowych. W maju 2014 roku świętowaliśmy 10 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warto zatem przy tej okazji powoli wprowadzać dzieci w tematykę związaną z działalnością Unii Europejskiej oraz tradycjami, zwyczajami i zabytkami państw członkowskich. W programie proponowanych warsztatów: zagadnienia związane z prawami dziecka, tańce i zabawy ruchowe z niektórych krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej
( Niemcy, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Polska) oraz działania plastyczne tematycznie związane z danym państwem.
Uwaga! Warsztaty po niewielkiej modyfikacji treści mogą być dedykowane nauczycielom ze szkół podstawowych p.t: EUROPA W SZKOLE – UCZEŃ W EUROPIE


TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA CZ. I – WARSZTATY TANECZNE
Prowadząca: Małgorzata Sikora
Ilość godzin: 10-15
Program warsztatów to nauka 12 grupowych układów tanecznych, tańców integracyjnych
i zabaw inspirowanych przebojami szwedzkiej grupy ABBA. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają przybory do tańców i zabaw wykorzystując proste techniki plastyczne. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów. Udział w warsztacie pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.


TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA CZ. II – WARSZTATY TANECZNE
Prowadząca: Małgorzata Sikora
Ilość godzin: 10
Warsztaty stanowią propozycję nauki 8 tańców opracowanych do znanych przebojów szwedzkiej grupy ABBA w wersji integracyjnej, dostosowane do możliwości ruchowych dzieci w młodszym wieku. Przygotowane aranżacje taneczne, proste układy choreograficzne dla grupy stworzone zostały na potrzeby uświetnienia imprez szkolnych i przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów. Udział w warsztacie nie musi być poprzedzony uczestnictwem w pierwszej części warsztatów.


W KAŻDE ŚWIĘTA BUZIA UŚMIECHNIĘTA CZYLI UPOMINKI OD MAŁEGO DLA DUŻEGO
Prowadząca: Małgorzata Sikora
Ilość godzin: 15
Zajęcia plastyczne stają się nie tylko źródłem przyjemności estetycznych, ale odprężają, dają radość z tworzenia. Rozwijają fantazję, pomysłowość i przyczyniają się do poznania otaczającego świata. Poprzez takie działania dzieci wyrażają swoje uczucia, wzmacniają przy tym poczucie własnej wartości. W atmosferze zabawy będziemy w przyjemny sposób tworzyć „coś z niczego” na różne okazje (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne święta) angażując w to materiały, własną wyobraźnię i odrobinę zapału. Robótki ręczne, takie jak: wycinanie, filcowanie, lepienie, malowanie czy rysowanie kształtują zarówno działania oparte na własnej inwencji jak i celowe wykonywanie konkretnych zadań przez dziecko.

TYTUŁ WARSZTATÓW:

NASTROJOWE BRZMIENIA CELTYCKIEJ HARFY

Prowadząca: Małgorzata Sikora
Ilość godzin: 15

Warsztaty mają na celu przybliżenie tradycji celtyckich, poprzez taniec oraz zabawy plastyczne wpisane w celtyckie „Koło Roku”. Program szkolenia zawiera naukę 14 tańców, układów i zabaw ruchowych. Towarzyszą im proste działania plastyczne min. wyrób biżuterii, ozdób i dekoracji. Propozycje

można wykorzystać w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podczas spotkań integracyjnych z rodzicami, dziadkami oraz w trakcie integracyjnych zabaw plenerowych. Zapraszamy wszystkich,

którzy choć na chwilę chcą przenieść się w świat znaków i symboli oraz poznać bogate tradycje „Wiecznie Zielonej Wyspy

 

TYTUŁWARSZTATÓW:

MUZYKA ETNICZNA W ZABAWACH DLA DZIECI

Prowadząca: Małgorzata Sikora
Ilość godzin: 10-15

Celem warsztatów jest przybliżenie poprzez muzykę tradycji, obrzędowości i klimatu

indiańskich, afrykańskich i azjatyckich (Indie, Chiny) grup etnicznych. Uczestnicy podczas szkolenia oprócz nauki tradycyjnych tańców i zabaw, wykonają charakterystyczną dla tych grup biżuterię, zabawki i elementy strojów. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów, którzy szukają inspiracji do pracy z dzieckiem.

 

TYTUŁ WARSZTATÓW:

OD KROPKI DO SUKCESU –CZYLI O ROZWIJANIU AKTYWNOŚCI PLASTYCZNEJ MAŁYCH DZIECI

Prowadząca: Elżbieta Burzyńska
Ilość godzin: 10

Aktywność plastyczna dzieci jest częścią edukacji artystycznej i stanowi istotną część procesu edukacji i wychowania w przedszkolu. Nauczyciele stale poszukują pomysłów, inspiracji na nowe i ciekawe prace plastyczne, często poświęcając dużo czasu i wysiłku na ich przygotowanie i przeprowadzenie. W związku z tym zapraszamy na warsztaty, których celem przede wszystkim jest ukazanie sposobów na twórcze rozwijanie aktywności plastycznej małych dzieci. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne, a także, co bardzo ważne, ujawniają się cechy osobowości. W programie warsztatów znajdują się zagadnienia dotyczące twórczości plastycznej w odniesieniu do psychologii rozwojowej, ćwiczenia rozwijające ekspresję rysunkową dziecka, zabawy twórcze wykorzystujące najprostsze znaki graficzne (tj. jak kropka, kreska, koło...), zabawy inspirujące dzieci do własnej twórczości. Znajdą się oczywiście pomysły na różne prace, ale podstawą jest zrozumienie procesu rozwijania się twórczości plastycznej i roli dorosłego.


IDZIE WIOSNA, IDZIE LATO CZEKALIŚMY TYLKO NA TO CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII „EDUKACJA PRZEZ RUCH” DOROTY DZIAMSKIEJ
Prowadząca: Elżbieta Burzyńska
Ilość godzin: 10-15
Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej oparte na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne, ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady cykli zajęć zintegrowanych. Warsztaty nie są kontynuacją metod przedstawionych na jesienno-zimowych warsztatach.


IDZIE JESIEŃ, IDZIE ZIMA A MNIE NUDA SIĘ NIE TRZYMA CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII „EDUKACJA PRZEZ RUCH” DOROTY DZIAMSKIEJ
Prowadząca: Elżbieta Burzyńska
Ilość godzin: 10-15
„Idzie jesień, idzie zima a mnie nuda się nie trzyma”, to druga część warsztatów prezentująca wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, oparte na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralna, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych.

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE
DLA ZORGANIZOWANEJ GRUPY?

W sprawach zgłoszenia grup na warsztaty dyżur telefoniczny pełni:
kierownik biura Mirosław Bzowski
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,
tel. 75 77 33 491 lub 692 16 90 34
a także drogą mailową na adres: bogatynia@klanza.org.pl lub biuro@mirblu.com.pl

CENNIK WARSZTATÓW
(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy ok. 25 -30 osób )

Zajęcia 4 godz. dydaktyczne 850 zł
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 5 godz. dydaktycznych 1000 zł
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 10 godz. dydaktycznych 1900 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i ewentualnego noclegu trenera)

Zajęcia 15 godz. dydaktycznych 2400 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 18 godz. dydaktycznych 2600 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 20 godz. dydaktycznych 2800 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

UWAGA!
Cena szkolenia zawiera:

- dojazd trenera (przy formach powyżej 9 godz. dydakt.),
- przygotowanie i poprowadzenie szkolenia,
- materiały dydaktyczne,
- wystawienie zaświadczeń.
Koszty ewentualnego noclegu trenera będą omawiane i ustalane indywidualnie z każdym Kontrahentem i będą uzależnione od możliwości przyjazdu trenera na zajęcia i jego powrotu do domu.

Prosimy o przestrzeganie zasady nie przekraczania 30 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera.

2009 - 2010 Klanza Bogatynia   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków